Święcenia kapłańskie i diakonatu

Święcenia kapłańskie i diakonatu

W sobotę, 16 maja 2009, o godz. 9.00, w trakcie uroczystej Mszy św.   J.E. ks. bp Józef Guzdek, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej  w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na Stradomiu udzielił święceń prezbiteriatu i diakonatu alumnom Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.

Święcenia prezbiteriatu otrzymali:
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo:

  • dk. Jacek Piotrowski CM – przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008
  • dk. Szczepan Szpoton CM – przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008
  • dk. Marcin Wróbel CM – przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008

z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich:

  • dk. Łukasz Matuszczak CRL – przyjęty do nowicjatu 28 sierpnia 2002, profesja uroczysta 28 sierpnia 2007, święcenia diakonatu 17 maja 2008
  • dk. Przemysław Soboń CRL – przyjęty do nowicjatu 24 września 2000, profesja uroczysta 28 sierpnia 2005, święcenia diakonatu 20 maja 2006

święcenia diakonatu otrzymali:
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo:

  • Grzegorz Szpak CM – przyjęty do Zgromadzenia 8 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007

z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich:

  • Dawid Klaudiusz Köver CRL – przyjęty do nowicjatu 28 sierpnia 2003, profesja uroczysta 28 sierpnia 2008

“Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech”

Po uroczystości w kościele odbyła się okolicznościowa akademia w Auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy. W jej trakcie neozprezbiterzy Zgromadzenia Misji  otrzymali z rąk Rektora Instytutu, ks. Kryspina Banko CM dyplomy magisterskie.  Zabierając głos, ks. Rektor podkreślił, że wszyscy trzej – ks. mgr Jacek Piotrowski CM, ks. mgr Szczepan Szpoton CM i ks. mgr Marcin Wróbel CM – zdali egzamin magisterski wyróżniająco i takie same były ich prace magisterskie.  Kilka słów do neoprezbiterów i diakonów skierował także Wizytator, ks. Arkadiusz Zakręta CM oraz w bardzo przyjacielskim tonie, ks. bp Józef Guzdek, który jak podkreślono po raz pierwszy był gościem Auli im. sł Bożego Jana Pawła II.

Akademię rozpoczął i zakończył krótki występ kleryckiego zespołu muzycznego “Lazaryści”, do którego obecni neoprezbiterzy przez lata formacji seminaryjnej należeli. Po akademii, nowo wyświęcenie prezbiterzy i diakoni,  ich rodziny, czcigodny Szafarz sakramentu kapłaństwa i obecni księża zostali zaproszeni na uroczysty obiad do Refektarza Domu Stradomskiego.

Zgodnie z tradycją, w najbliższy czwartek, 21 maja 2009, neoprezbiterzy odprawią wspólną Mszę św. Prymicyjną w kościele seminaryjnym na Stradomiu.

admin

Website:

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »