You are currently viewing Formacja braci zakonnych w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie

Formacja braci zakonnych w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie

 • Post category:Seminarium

„Bracia zakonni są ważnym i niezbędnym elementem w mozaice powołań, z których składa się Kościół. Są oni dla świata świadectwem braterstwa przeżywanego według Ewangelii, na wzór Jezusa, który w tajemnicy Wcielenia stał się bratem każdego człowieka”.

(papież Franciszek)

 

Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie organizuje trzyetapowy cykl formacji dla braci zakonnych. Jego założeniem jest integralny rozwój mężczyzn powołanych do służby w Kościele. Każdy z rocznych etapów składa się z trzech modułów:

 • spotkanie z Bogiem (rekolekcje roczne z kierownictwem duchowym i sztuka medytacji Słowem Bożym),
 • spotkanie ze sobą (trening psychologiczny i warsztaty grupowe),
 • spotkanie ze wspólnotą (kształcenie umiejętności braterskiego dialogu i pracy w grupie).

Terminy zjazdów w roku akademickim 2023/2024:

 • 27-29 października 2023 r.,
 • 15-17 grudnia 2023 r.,
 • 23-25 lutego 2024 r.,
 • 19-21 kwietnia 2024 r.,
 • 14-16 czerwca 2024 r.
Więcej na stronie: itkm.misjonarze.pl
 

Krótko o formacji braci w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie:

 • 3-letni cykl formacji,
 • rekolekcje roczne (wrzesień),
 • 5 zjazdów co 2 miesiące (październik, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec),
 • spotkania z braćmi z różnych zakonów i zgromadzeń,
 • warsztaty, wykłady i ćwiczenia prowadzone przez cenionych specjalistów.

Charakterystyka poszczególnych cykli:

CYKL A:

To etap wstępny, którego podstawowym założeniem jest odkrywanie spotkania z Bogiem jako fundamentu życia zakonnego mężczyzny.

Wybrane zagadnienia: Medytacja Słowa Bożego I, kierownictwo duchowe, poznawanie siebie, życie we wspólnocie jako miejsce rozwoju.

CYKL B:

To etap pogłębiający, którego celem jest ukształtowanie postawy słuchania Słowa Bożego i modlenia się Nim. To poznawanie swoich zasobów i wyzwań osobowościowych, a także wprowadzenie do liturgii oraz teologii.

Wybrane zagadnienia: Medytacja Słowem Bożym II, inteligencja emocjonalna, chrystologia, liturgika, teologia ślubów świętych.

CYKL C:

To etap praktyczny, którego celem jest nabycie umiejętności współpracy oraz prowadzenia grup formacyjnych w duchu służby w Kościele.

Wybrane zagadnienia: Medytacja Słowem Bożym III, praca w grupie, teologia duchowości, teologia pastoralna.

Ramowy plan spotkań:

Piątek

Zjazd – do godz. 1700

1740 – nieszpory, kolacja

1830 – nabożeństwo

1900 – spotkanie organizacyjne

1930 – konferencja

Sobota

730 – jutrznia

800 – Msza św., śniadanie, przerwa na kawę

930 – zajęcia – blok dopołudniowy

1300 – Anioł Pański, obiad, przerwa

1500 – zajęcia – blok popołudniowy

1630 – przerwa

1740 – nieszpory, kolacja

1900 – wprowadzenie do medytacji słowa Bożego, adoracja

Niedziela

700 – jutrznia, śniadanie

900 – Msza św., spotkanie we wspólnocie

1200 – Anioł Pański, obiad