You are currently viewing Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy

Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy

7 października 2023 r. w Krakowie miała miejsce inauguracja roku akademickiego Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy. Mszy św. w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła przewodniczył ks. Dariusz Wilk CSMA, Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, a wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Henryk Skoczylas CSMA, wieloletni wykładowca teologii biblijnej w ITKM. W uroczystości wzięli udział także Dyrektor ITKM – ks. dr Szczepan Szpoton CM, Moderator uczelni – ks. dr Paweł Holc CM, dziekan Wydziału Teologicznego UPJPII – ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic oraz licznie zebrani wykładowcy i studenci.