You are currently viewing I Niedziela Adwentu

I Niedziela Adwentu

Adwent jest okresem liturgicznym w Kościele, który w potocznym rozumieniu przygotowuje nas przeżycie Święta Bożego Narodzenia. Nie należy przy tym zapominać, że Adwent ma również przygotowywać nas na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, ponieważ nie wiemy w którym dniu Pan nasz przyjdzie (por. Mt 24,42).

W dostrzeżeniu tej tajemnicy pomagają nam również dzisiejsze teksty liturgiczne. W kolecie słyszymy: “Wszechmogący Boże spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa”.

Z kolei w 1 prefacji adwentowej wybrzmiewają słowa: “On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których, czuwając, z ufnością oczekujemy”. Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu (por. Rz 13,11).