You are currently viewing Konwent Prowincjalny 2021

Konwent Prowincjalny 2021

Od 17 do 19 czerwca w Domu Stradomskim w Krakowie miała miejsce druga część Konwentu Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w ramach przygotowań do XLIII Konwentu Generalnego, który odbędzie się w 2022 roku w Rzymie. Tematem spotkania polskich misjonarzy było hasło przewodnie zaproponowane przez międzynarodową komisję przygotowawczą: « Odnowić naszą tożsamość u progu piątego stulecia istnienia Zgromadzenia Misji ».
73 uczestników z Polski i z zagranicy obradowało wspólnie w auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy oraz modliło się w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Wybrano 5 delegatów na Konwent Generalny oraz 5 zastępców. W programie była także praca w grupach, znalazł się również czas na rozmowy i dyskusje między konfratrami. Ponadto powołano komisję, której zadaniem będzie zredagowanie dwóch postanowień dotyczących różnych wymiarów tożsamości wincentyńskiej. Będzie to konkretny owoc prac Konwentu Prowincjalnego oraz światło na drodze przygotowań do Konwentu Generalnego w 2022 roku. Już teraz prośmy Ducha Świętego o umocnienie w powziętych postanowieniach oraz o siłę do ich realizacji.