You are currently viewing Niedziela Wielkanocna

Niedziela Wielkanocna

Co wtedy robił Jezus? 
👉 Jezus spotykał… Spotykał ludzi – spotkał Marię Magdalenę, uczniów idących do Emaus, Apostołów… Po zmartwychwstaniu Jezus spotykał się z człowiekiem, nie tylko dlatego, że chciał udowodnić, że zmartwychwstał. Jezus kochał każdego z nich, chciał ich spotkać jeszcze raz, żyjący, prawdziwy, kochający… Słowa z Pieśni nad pieśniami: “bo jak śmierć potężna jest miłość…” mówią tyle, że jak się kocha to się tak naprawdę nie umiera. Jezus żyje, żyje dla nas i z nami!

Co to znaczy, że Jezus zmartwychwstał? 
👉 Najpierw – nie znaczy to tylko, że wrócił jeszcze raz do życia. Nie było to wskrzeszenie jak w przypadku Łazarza, który później umarł jeszcze raz… Jezus powstał z martwych, dlatego że jest Bogiem. Przeszedł do nowego życia – życia uwielbionego. Jego ciało miało na sobie nadal rany po ukrzyżowaniu, był to ten sam Jezus, ale jakby inny. Zmartwychwstanie to pokonanie śmierci – Jezus pokonał śmierć grzechu!

Co dziś Kościół świętuje? 🤔
👉 Radość ZMARTWYCHWSTANIA! Dzisiaj jest dzień radosny, śmierć została pokonana, grzech zgładzony, bramy nieba otwarte! Jezus  zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Dla Kościoła to czas radości z żyjącego Jezusa…

📚 Fragment z Exultetu 
Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!

📖 Fragment Ewangelii z Wigilii Paschalnej
J 20, 6 – 9
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

💪 WYZWANIE DNIA – SPĘDŹ Z RODZINĄ GODZINĘ NIE ZAGLĄDAJĄC DO TELEFONU