You are currently viewing Obłóczyny i Bonum Propositum

Obłóczyny i Bonum Propositum

„Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła”. Te słowa Prymasa Tysiąclecia Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego wprowadzają nas w Eucharystię, kiedy to ośmiu alumnów naszego Seminarium złożyło Bonum Propositum – Dobre Przyrzeczenie o wytrwanie w Zgromadzeniu Misji i przywdziało strój duchowny – sutannę na mszy św. 27 września której przewodniczył ks. Wizytator Kryspin Banko CM oraz księża i rodzice przybyli na tą uroczystość.