You are currently viewing Odpust w Wiedniu

Odpust w Wiedniu

8 stycznia 2023 r. w misjonarskiej parafii św. Seweryna w Wiedniu miała miejsce uroczystość odpustowa. Eucharystii przewodniczył ks. Arkadiusz Zakręta CM – proboszcz i dziekan.

Wspólnocie parafialnej życzymy obfitości Bożej łaski oraz mocy błogosławieństw na 2023 rok!