You are currently viewing Poniedziałek Wielkanocny

Poniedziałek Wielkanocny

Co robił wtedy Jezus?
👉 Jezus dalej spotykał ludzi… Jego słowa: “Nie bójcie się!” są bardzo ważne – kiedyś wypowiadał je w łodzi podczas burzy, kiedy fale topiły łódź. Teraz wypowiada je po swoim zmartwychwstaniu, kiedy śmierć została pokonana. To wezwanie jest też do nas – nie chodzi o to, że już nigdy się nie będziemy bać, ale kiedy słyszymy te słowa to możemy mieć pewność, że Jezus jest z nami. Dzięki Jego obecności strach znika…
Co to znaczy, że Jezus nazywa apostołów swoimi braćmi?
👉 Zmienia się wszystko, pamiętamy słowa Jezusa, kiedy mówi, że “już nie nazywa nas sługami, ale przyjaciółmi” – teraz nazywa nas braćmi. Jezus zaprasza nas do najgłębszej relacji, relacji braterskiej. Bóg chce być blisko nas, chce być z nami. Może w trudnych chwilach niech ta myśl, że Bóg jest przy nas obecny będzie dobrym pocieszeniem.
 
Co dziś Kościół świętuje?
👉 Dzisiaj dalej Kościół świętuje radość ze zmartwychwstania Pana. Dla nas jest to kolejny dzień świętowania, spędzania czasu z rodzinami. Dlatego wykorzystajmy ten czas z bliskimi.
 
📖 Fragment Ewangelii z dnia
Mt 28, 9 – 10
A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».
 
🎼 Fragment sekwencji wielkanocnej
Żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea.
 
💪 WYZWANIE DNIA – PRZECZYTAJ EWANGELIĘ Z DNIA I POMÓDL SIĘ NIĄ 10 MIN.