You are currently viewing Wielki Post

Wielki Post

  • Post category:Liturgia
Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne – tymi słowami papież Franciszek rozpoczyna orędzie na Wielki Post 2023 roku.
 
asceza
1. «umartwianie się w celu osiągnięcia doskonałości lub zbawienia duszy»
2. «wyrzeczenie się przyjemności i wygód»
3. «prostota i oszczędność wyrazu, surowość formy»
 

itinerarium, itinerariusz

«w starożytnym piśmiennictwie: przewodnik dla podróżnych lub opis podróży z praktycznymi wskazówkami»
 
Przytoczone definicje za Słownikiem Języka Polskiego PWN podpowiadają w jaki sposób zachęcani jesteśmy do przeżycia tego czasu łaski.
 
“Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane łaską, do przezwyciężenia naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem drogą krzyżową. (…) Nasza wielkopostna droga jest „synodalna”, ponieważ odbywamy ją razem na tej samej drodze będąc uczniami jedynego Nauczyciela.”
 
Wejdźmy na ścieżki proponowane przez papieża ponieważ “zarówno ascetyczna droga wielkopostna, jak i ta synodalna, mają za cel przemianę, tak osobistą, jak i eklezjalną. Przemianę, która w obu przypadkach znajduje swój wzór w przemienieniu Jezusa i dokonuje się dzięki łasce Jego paschalnego misterium.”
 
Dobrego czasu Wielkiego Postu.
 

Link do orędzia