Wystawa “Liturgia wczoraj i dziś”

W grudniu 2013 roku mija 50 lat od uchwalenia soborowej Konstytucji o Liturgii, która rozpoczęła jej reformę i wszechstronną odnowę w Kościele Rzymskokatolickim. Z tej okazji w Auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy odbędzie czwarte międzynarodowe spotkanie naukowców zajmujących się badaniem źródeł liturgicznych poświęcone zjawisku REFORMY LITURGII w Kościele Zachodnim i w Kościołach Wschodnich. Przedstawiciele tych Kościołów będą zastanawiać się nad odpowiedzią Czy i w jakim stopniu reformy liturgii różnych obrządków podejmowane na przestrzeni dziejów były (są) powrotem do źródeł? Podczas obrad sympozjum 24 października 2013 o godz. 11.00 nastąpi otwarcie wystawy pt. Liturgia wczoraj i dziś.

Wystawa ma celu ukazanie zbiorów liturgicznych zgromadzonych na przestrzeni wieków przez Misjonarzy posługujących w kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Składa się ona z trzech części.

W pierwszej części prezentowane będą szaty liturgiczne – głównie komplety tzn. ornat rzymski wraz ze stułą, manipularzem, welum i bursą. Wśród nich na uwagę zasługuje jedwabny ornat czerwony z XVI w. pochodzący z Włoch lub z Hiszpanii, z owocem granatu jako głównym motywem.

W następnej umieszczone zostaną paramenty liturgiczne. Do ważnych eksponatów z tej grupy zaliczyć możemy następujące: kielich w stylu renesansowym z  I poł. XVII w. z symbolami męki Chrystusa; kielich w stylu regencji z ok. 1726 r. z przedstawieniami świętych jezuickich przeznaczony dla Arcybractwa Konania Pana Jezusa; kielich z XIX w. bogato zdobiony aplikacjami z kamieni. W tej części prezentowane będą również puszki na komunikanty m.in. puszka z pokrywą zwieńczoną koroną w stylu neobarowym z 1835 r. autorstwa M. Dietricha jak również montrancje m.in. monstrancja w stylu barokowo-klasycystycznym  z ok. 1806 r.

W ostatniej części można będzie obejrzeć księgi liturgiczne. Na wystawie zobaczymy m.in. mszały, psałterze, brewiarze, pontyfikały oraz graduały. Wśród tych ostatnich na uwagę zasługuje Graduale pro Festis Sollemnioribus (1768-1769) sporządzony specjalnie do użytku misjonarzy stradomskich.