Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

PlakatW Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w naszym Kościele Seminaryjnym przeżywaliśmy dwie uroczystości. Pierwsza to 50 rocznica złożenia ślubów przez Br. Stanisława Rudeckiego który 50 lat temu w Tarnowie złożył śluby święte. Dzisiaj wraz z Wizytatorem modliliśmy się za Brata Stanisława a Superior domu Stradomskiego odczytał dwa listy z gratulacjami pierwszy to od Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza który poleca Matce Bożej w modlitwie Br. Stanisława a drugi to list od Przełożonego Generalnego Księży Misjonarzy w Rzymie. W drugiej części dwóch alumnów z Seminarium Internum przeżywało dziś swój dzień powołania, gdzie złożyli dobre przyrzeczenie przez które deklarują swoją wolę poświęcenia się pracy w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy dla zbawienia ubogich, są to alumni Krzysztof Górski i Grzegorz Aściukiewicz.