Misjonarze – Słudzy Boży – pierwsze ofiary wojny

9 września 1939, dziewiątego dnia od napaści II Rzeszy na Polskę, Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy poniosła pierwsze ofiary. W Bydgoszczy w trakcie łapanki będącej odwetem za “krwawą niedzielę” złapani zostali dwa konfratrzy Domu Misjonarskiego przy kościele św. Wincentego a Paulo – Sługa Boży ks. Stanisław Wiorek CM i Sługa Boży ks. Piotr Szarek CM.
W tym dniu obaj wyszli z domu i udali się do urzędu aby dopełnić narzuconego przez władze hitlerowskie obowiązku meldunkowego. Nie zdołali uniknąć łapanki. W 25-cio osobowej grupie zostali doprowadzeni na bydgoski Stary Rynek i rozstrzelani. 17 września 2003 r. rozpoczęło się w Krakowie diecezjalne dochodzenie (inquest) poprzedzające proces beatyfikacyjny 11 konfratrów, męczenników II wojny światowej.

szarekSługa Boży ks. Piotr Szarek CM urodził się 7 maja 1908 r. w Złotnikach, w powiecie kieleckim. Do Zgromadzenia wstąpił w 1926 r. W rok po święceniach kapłańskich otrzymanych 3 czerwca 1934 r. został skierowany do pracy jako wikariusz parafii w Bydgoszczy. Dał się poznać jako gorliwy kapłan i duszpasterz, z pełnym oddaniem służąc zwłaszcza dzieciom. Według relacji świadków przed egzekucją zdążył udzielić namaszczenia niektórym osobom, które wraz z nim zostały rozstrzelane.

wiorekSługa Boży ks. Stanisław Wiorek CM urodził się 12 grudnia 1912r. w Boltrop w Westfalii. Do Zgromadzenia wstąpił w 1930 r. Po zakończeniu studiów teologicznych w Krakowie, podjął dalszą naukę na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. W ich trakcie, w 1938 r. otrzymał w Krakowie święcenia kapłańskie. Z Rzymu przyjechał do pomocy duszpasterskiej w Bydgoszczy.

Modlitwa o beatyfikację

Wszechmogący Boże, Ty w każdym czasie ukazujesz swoją ojcowską miłość, a w świecie rozdartym walką i niezgodą czynisz człowieka zdolnym do przebaczenia i pojednania. Męczennicy za wiarę są znakiem zwycięstwa wierności nad zdradą oraz tryumfu miłości nad nienawiścią. Prosimy Cię pobłogosław nam w procesie beatyfikacyjnym Męczenników okresu II wojny światowej. Niech męczeńska śmierć Twoich sług ze Zgromadzenia Misji, wpatrzonych w Chrystusa cierpiącego i zmartwychwstałego oraz ich wyniesienie do chwały ołtarzy będzie dla nas darem Twojej nieskończonej miłości, źródłem siły w wiernym poddaniu się Twojej woli oraz zapowiedzią udziału w ostatecznym zwycięstwie dobra nad złem. Prosimy Cię o to, dobry Ojcze przez Chrystusa, koronę świętych i Panią naszą, Królową Męczenników. Amen.