You are currently viewing Spotkanie młodych księży w Krakowie

Spotkanie młodych księży w Krakowie

W dniach 12-15 kwietnia 2023 r. w domu prowincjalnym w Krakowie na Stradomiu miało miejsce spotkanie młodych księży Zgromadzenia Misji, którzy uczestniczyli w warsztatach z opieki hospicyjno-paliatywnej prowadzonych przez Ewę i Elwirę Liegman oraz ks. Andrzeja Bulczaka. Księża święceni w latach 2012-2022 przeżywali także dzień skupienia z Ewangelią według św. Mateusza oraz spotkali się z Wizytatorem Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji – ks. Pawłem Holcem CM. Ważnym momentem była dni formacyjnych była również Eucharystia w krypcie św. Leonarda na Wawelu, gdzie swoją mszę prymicyjną odprawił św. Jan Paweł II.