Ks. Edward Formicki CM

Ks. Formicki urodził się 20 lutego 1934 roku w miejscowości Kozierów (powiat Kraków). Ukończył Małe Seminarium, a potem studia filozoficzno‐teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1958 roku z rak ks. bpa Eugeniusza Baziaka, biskupa krakowskiego. Pierwszą jego placówką duszpasterską była właśnie parafia nowowiejska. Przybył tutaj 30 czerwca 1958 roku i pomagał w kancelarii parafialnej, prowadził chór, a od sierpnia tegoż roku przejął obowiązki prokuratora (ekonoma) domu. Równocześnie prowadził katechizację dzieci. W latach 1961‐1962 był wikariuszem w Żaganiu, a w latach 1963‐1964 wikariuszem w Iłowej koło Żagania. Od 1964 r. Pracował w parafii Św. Krzyża w Warszawie jako katecheta, tam też zorganizował duszpasterstwo akademickie, którym kierował. Równocześnie studiował na Wydziale Teologicznym ATK (1966‐1969), specjalizując się w socjologii religii. W wyniku tych studiów uzyskał stopień magistra teologii.

W dniu 8 czerwca 1970 roku został powołany na superiora domu misjonarskiego na Nowej Wsi i na proboszcza parafii NMP z Lourdes. Nowy proboszcz twórczo kontynuował działania podjęte przez ks. Małysiaka: stałą troską otaczał duszpasterstwo akademickie, inteligencji, zespoły synodalne, charytatywne, dzieło katechizacji dzieci i młodzieży. Bardzo wiele dokonano też w dziedzinie zabezpieczenia potrzeb materialnych rozwijającej się parafii: przeprowadzono kapitalny remont organów, dach kościoła został pokryty blachą miedzianą powstały kaplica pod zakrystią i nowe pomieszczenia duszpasterskie, zabezpieczono kościół przed groźnymi pęknięciami sklepienia, do domu i kościoła zostało doprowadzone ogrzewanie z sieci miejskiej (osobne opowiadanie należałoby napisać na temat niezliczonych wybiegów i forteli, stosowanych wobec władzy komunistycznej, wrogo nastawionej względem prężnie działającej parafii). Ks. Formicki podjął również wykłady w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy na Stradomiu.

Po opuszczeniu parafii NMP z Lourdes (na własną prośbę), w latach 1976‐1978 ks. Formicki pracował ponownie w parafii św. Krzyża w Warszawie, kontynuując studia i zyskując doktorat z teologii na podstawie pracy pt. Struktura pojęć wartości pracy a religijność. Po powrocie do Krakowa ‐ w domu centralnym przy ul. Stradomskiej podjął obowiązki asystenta domu, prefekta studiów i wykładowcy etyki społecznej. W dniu 31 maja 1979 roku został mianowany superiorem domu i rektorem Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy (który przeżył okres nadzwyczajnego rozkwitu: liczba studentów przekroczyła 300 alumnów, podjęto też budowę gmachu tzw. nowej biblioteki). W roku 1987 został zwolniony z obowiązków superiora i rektora (na własną prośbę), pozostając w domu Zgromadzenia przy ul. Stradomskiej. Tam mieszkał i prowadził wykłady z etyki społecznej i katolickiej nauki społecznej. W dniu 20 maja 2018 r. obchodził swoje 60-lecie święceń kapłańskich wraz z księżmi z roku studiów w kościele Seminaryjnym w Krakowie na Stradomiu (na zdjęciu od prawej: ks. bp Paweł Socha, ks. Józef Jachimczak, ks. Alojzy Henel i ks. Edward Formicki).

Opracował Ks. Bogdan Markowski CM min. na podstawie: ks. Antoni Baciński: Zarys historii Parafii Nowowiejskiej, METEOR nr 3/1974; materiały z Archiwum Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie.

Odsłonięcie pomnika bp Albina Małysiaka CM

Ma012W dniu 17 maja w Parku im. dr. H. Jordana został odsłonięty i poświęcony pomnik bp Albina Małysiaka CM. Głównym organizatorem odsłonięcia pomnika był prezes Towarzystwa Parku im. dr. Henryka Jordana pan Kazimierz Cholewa, autorem rzeźby jest Salezjanin ks. Leszek Kruczek a fundatorem pomnika była p. Krystyna Korytowska. Bp. Albin Małysiak CM urodził się w Koconiu niedaleko Żywca. W 1935 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, a wyświęcony 1 maja 1941 r. W czasie okupacji pracował m.in. w Szczawnicy gdzie uratował życie pięciu osobom narodowości żydowskiej.

Od 1954 do 1970 r. wykłada w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W 1959 r. został proboszczem parafii pw. NMP z Lourdes. 14 stycznia 1970 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Sakry biskupiej udzielił mu 5 kwietnia 1970 r. kardynał Karol Wojtyła.

Read More

Konferencja o pochodzeniu Zgromadzenia Misji

Wincenty25-400x280Dnia 25 stycznia 1617 r. św. Wincenty wygłosił w Folleville kazanie o spowiedzi generalnej. On sam traktował to wydarzenie jako początek misji parafialnych oraz jako początek Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

Pewnego dnia wezwano mnie do wysłuchania spowiedzi ciężko chorego człowieka, który cieszył się dużym szacunkiem i był uważany w swoim środowisku za bardzo dobrego chrześcijanina. Po dobrze odprawionej spowiedzi, ten człowiek w obecności pani Małgorzaty de Silly de Gondi, żony generała galer wyznał publicznie, że jego sumienie obciążały liczne grzechy, których z powodu wstydu nigdy dotychczas nie wyznawał. Powiedział on: „Gdybym nie odprawił teraz spowiedzi generalnej, byłbym z pewnością potępiony, ze względu na ciężkie winy, nigdy dotychczas nie wyznawane”.

Read More

Historia śpiewnika Ks. Siedleckiego

PlakatW historii Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, nowe, gruntownie zmienione wydanie ukazywało się średnio co 15-20 lat. Oczywiście częściej wychodziły poprawiane wznowienia. We wszystkich czterdziestu wydaniach kolejne redakcje uwzględniały przemiany w liturgii, dostosowywały język do współczesnego sobie, poprawiały melodie sięgając do najstarszych źródeł, ale i usuwając różnorakie zbędne naleciałości (chodzi np. o ludowe ozdobniki, które stosowano lokalnie). Pod tym względem założenia redakcyjne są spójne i konsekwentne, choć podejmowane decyzje mogą czasem zaskakiwać. We wszystkich wydaniach, począwszy od XIX-wiecznych – pomijano bowiem niektóre zwrotki, dokonywano korekt tak melodii, jak i tekstów. Nie zawsze te decyzje były trafione, co weryfikowały reakcje odbiorców. Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego nigdy nie był zbiorem muzealnych antyków przeznaczonych do oglądania, ale wyborem żywych śpiewów tak starych jak i nowych, przeznaczonych do użytku w kościołach.

Read More

Spotkania dawnych oazowiczów

PlakatBył taki piękny czas, gdy z naszych ośrodków w Zakopanem-Olczy, Odporyszowie i Orawce korzystało bardzo wiele młodzieży i małżeństw. Wiele z tych osób, dziś już dorośli, zachęcało i zachęca do zorganizowania spotkania dawnych oazowiczów, aby podziękować Panu za miniony czas i by szukać nowych impulsów na drodze przeżywania drogi Kościoła. Postanowiliśmy zorganizować takie spotkanie. Okazją jest też trwający Rok Wiary. Ten zjazd, który nazwaliśmy roboczo „Spotkanie Odporyszowskie po latach”, odbędzie się w dniu 29 czerwca /sobota/ w parafii bł. Anieli Salawy w Krakowie.

Gorąco proszę Księdza Proboszcza o podanie tej wiadomości w swojej parafii czy to w ramach ogłoszeń czy w gazetce parafialnej, bądź też w gablocie. W imieniu grupy organizacyjnej i ks. proboszcza Aleksandra Bandury, ks. Piotr Kwiecień CM.

W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych Księdza Aleksandra Usowicza

PlakatW dniu 15 listopada w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy odbyło się sympozjum naukowe „W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych Księdza Aleksandra Usowicza”. Rozpoczęło się kilka minut po godzinie dziewiątej. Uroczystego otwarcia dokonał rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak, które jednak zostało poprzedzone krótką modlitwą zaczerpniętą z Księgi Mądrości, odczytaną przez superiora domu Stradomskiego i rektora ITKM ks. dr Pawła Holca CM. Krótkie słowo wygłosił także wizytator Polskiej Prowincji ks. dr Kryspin Banko CM. Po tym wystąpieniu rozpoczęła się pierwsza sesja, której przewodniczył ks. dr Wojciech Paluchowski CM.

Read More

Tygodnik ŹRÓDŁO w I rocznicę śmierci bp Albina Małysiaka CM

okladka_nr29_201216 lipca 2012 r. minęła I rocznica śmierci ks. bp Albina Małysiaka CM. Z tej okazji wydawany od ponad 20 lat w Krakowie Tygodnik Rodzin Katolickich „ŻRÓDŁO” poświęcił numer specjalny (29/2012) zmarłemu biskupowi pomocniczemu Archidiecezji Krakowskiej, który był przyjacielem i wiernym czytelnikiem czasopisma od początku jego istnienia. Jak czytamy w nocie redakcyjnej w tym numerze wspomina się postać, dzieła i nauczanie biskupa aby “w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność za wieloletnią przyjaźń, opiekę, dobre rady, modlitwę i błogosławieństwo, jakiego wielokrotnie udzielał naszej redakcji i wszystkim czytelnikom „ŻRÓDŁA”.

 

 

Wewnątrz numeru możemy przeczytać:

[fot. – Tygodnik ŻRÓDŁO]

Jubileusz 300-lecia Prowincji Polskiej Sióstr Miłosierdzia

Prowincja Warszawska Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia obchodzi w tym roku jubileusz 300-lecia erygowania Prowincji Polskiej Zgromadzenia, której obecna Prowincja Warszawska jest kontynuatorem. Główne obchody, do których Siostry przygotowywały się przez ostatnie trzy lata rozpoczynają się w sobotę 16 czerwca i potrwają do czwartku 21 czerwca.
Uczestniczyć w nich będą m.in. S. Evelyne Franc, Przełożona Generalna Sióstr Miłosierdzia i ks. Stanislav Zonták, Asystent Generalny Zgromadzenia Misji, kard. Kazimierz Nycz, Metropolita warszawski, bp Wojciech Polak, Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, abp Tadeusz Gocłowski CM, arcybiskup -emeryt Archidiecezji Gdańskiej, bp. Paweł Socha CM, biskup pomocniczy diecezji gorzowsko-zielonogórskiej, liczni Księża Misjonarze i Siostry Miłosierdzia ze wszystkich Prowincji polskich i z sąsiednich krajów.

Laudacja osoby i zasług księdza prof. Karola Mrowca

Od 1949 roku przyznaje Nagrody ZKP – do 1991 roku dla uhonorowania twórców i odtwórców za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki, a od 1991 roku – “polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia”. W 2007 r. lauretami Nagrody byli ks. Karol Mrowiec CM, Elżbieta Szczepańska-Lange i Lidia Zielińska. Poniżej zamieszczamy tekst Laudacji (z okolicznościowym post scriptum) wygłoszonej przez prof. dr hab. Mirosława Perza 28 września 2007 r. w czasie uroczystości wręczenia Nagrody.

Read More

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »