Category kościół – stradom

Święcenia oraz Uroczystość odpustowa

W dniu 23 stycznia odbędą się świecenia prezbiteratu które będą transmitowane na YouTube od godziny 10.30 lub bezpośrednio na stronie misjonarze.pl.

A w uroczystość patronalną naszej świątyni jak i w rocznicą założenia Zgromadzenia Księży Misjonarzy, w dniu 25 stycznia obchodzić będziemy dzień odpustu w naszym Kościele Seminaryjnym na Stradomiu. Uroczystość rozpocznie się od adoracji Najświętszego Sakramentu od 12.00 do 18.00. Wieczorne uroczystości rozpoczną się nieszporami o godz. 17.15, a uroczysta Msza św. odpustowa rozpocznie się o 18.00 która będzie transmitowana na YouTube lub bezpośrednio na stronie misjonarze.pl.

Nawrócenie św. Pawła Apostoła

W uroczystość Nawrócenia św. Pawła Apostoła dziękujemy Bożej Opatrzności za dar Apostoła Narodów, za jego życie i pisma, które nieustannie budują wiarę Kościoła. Dziękujemy także Panu Bogu za naszą świątynię, za tych, którzy ją wznieśli, a przede wszystkim za tych, którzy w niej się modlili i nadal się gromadzą, by przeżywać jedność z Panem Bogiem i braćmi. 

Dzień Nawrócenia św. Pawła związał się na stałe z dziełem św. Wincentego. To w tym dniu, 25 stycznia 1617 r., także nasz Założyciel doświadczył działania łaski Bożej i przeżył swoiste nawrócenie, co zaowocowało powstaniem wspaniałych nowych dzieł w Kościele: Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i Bractwa Miłosierdzia. 

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył arcybiskup Damian Zimoń z Archidiecezji Katowickiej, a towarzyszł mu chór Sióstr Miłosierdzia i kleryków z Seminarium. W koncelebrze uczestniczył ks. Rektor  Paweł Holc CM oraz licznie przybyli księża, siostry, klerycy i wierni z parafii misjonarskich.

 

Udzielenie posług lektoratu i akolitatu

Akolitat158-620x414W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu ks. Wizytator Kryspin Banko CM udzielił  posług akolitatu klerykom z roku IV. W czasie tego obrzędu na znak dopuszczenia do służby Eucharystii kandydat otrzymuje z rąk celebransa patenę z chlebem albo kielich z winem. Ustanowieniu towarzyszy modlitwa, a także pouczenie “Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim”. Udzielił także klerykowi z roku III, posługę lektoratu. Lektor musi mieć odpowiednie przygotowanie. Czyta Słowo Boże i przygotowuje innych do pełnienia tej funkcji. Poza mszą świętą może, w imieniu Kościoła: przewodniczyć nabożeństwom (np. różaniec, gorzkie żale, majowe, czerwcowe, itp.), i błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę.

Odpust 25 stycznia

Str002a-400x280W uroczystość patronalną naszej świątyni jak i w rocznicą założenia Zgromadzenia Księży Misjonarzy, w dniach 24-25 stycznia obchodziliśmy dni odpustowe w naszym Kościele Seminaryjnym na Stradomiu. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się 24 stycznia uroczystymi nieszporami a następnie ks. bp. Damian Muskus przewodniczył Mszy Świętej w intencjach wspólnot Rodziny Wincentyńskiej. Naszej modlitwie towarzyszył Chór Sióstr Miłosierdzia, przybyli także licznie księża z domów Misjonarskich w Krakowie. Ks. bp. Damian Muskus w homilii wygłoszonej do księży, seminarzystów i zgromadzonych wiernych nawiązał do początków powstania Księży Misjonarzy, do słynnego kazania z Folleville, gdzie św. Wincenty nawoływał do odbycia spowiedzi generalnej.

BOŻONARODZENIOWE ŻYCZENIA

Swieta1-400x280Drodzy Siostry i Bracia! Wspólnota misjonarska – księża, bracia i klerycy – pragnie przekazać każdemu i każdej z was najserdeczniejsze życzenia. Życzymy nade wszystko głębokiego doświadczenia poprzez wiarę Tajemnicy Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Niech spotkanie z Nowonarodzonym napełni wasze serca radością i pokojem. Niech opromieni wielką nadzieją całe wasze życie, a zwłaszcza to wszystko, co jest w nim trudne.

Z serca dziękujemy za każdy gest duchowego i materialnego wsparcia, jakiego nam udzielacie. Prosimy zarazem o przekazanie naszych życzeń wszystkim bliskim waszym sercom, szczególnie osobom starszym, chorym i cierpiącym.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Święcenia diakonatu

Dk0001W dni 24 maja w naszym kościele seminaryjnym Ks. bp Damian Muskus OFM udzielił święceń diakonatu naszym trzem seminarzystom: Dk. Marek Kalisz, Dk. Mikołaj Żebrowski i Dk. Jacek Międlar. Posługa diakona jak czytamy w Dziejach Apostolskich “Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a odsługiwali stoły – powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlećmy to zadanie (Dz 6,2-3)”. Zgodnie z teologią katolicką diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń (są to kolejno: diakonat, prezbiterat i biskupstwo). W obrzędzie święceń biskup nakłada na kandydata ręce, ale nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Diakoni nie są powoływani, by zastępować kapłanów, ale po to, aby ich wspierać. Dlatego tez nie wykonują funkcji typowo kapłańskich, jak celebrowanie mszy świętej, rozgrzeszanie i namaszczanie chorych ale wsparci łaską sakramentalną, mają za zadanie służyć Kościołowi w posłudze liturgii, słowa i miłości.

Triduum odpustowe

PlakatW piątek, 25 stycznia w dniu Nawrócenia św. Pawła w naszym Kościele Seminaryjnym odbyło się triduum odpustowe związane z patronalnym świętem naszego kościoła i w rocznicą założenia Zgromadzenia Księży Misjonarzy przez św. Wincentego a Paulo. W dniu 25 stycznia 1617 r. św. Wincenty a Paulo wygłosił w Folleville (Francja) kazanie o spowiedzi generalnej. On sam traktował to wydarzenie jako początek misji parafialnych oraz jako początek Zgromadzenia Misji. W godzinach porannych była prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu a nieszpory o godz. 17.30. O godz. 18.00 Eucharystia, której przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz a w modlitwę włączył się Chór Mariański pod dyrekcją pana Jana Rybarskiego z Parafii NMP z Lourdes w Krakowie.

Read More

Nowi robotnicy w winnicy Pańskiej

Sobota, 28 maja 2011 to jeden z najważniejszych dni w rocznym kalendarium nie tylko Domu Stradomskiego ale całej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy. W tym dniu, o godz. 9.00, podczas uroczystej Mszy św. J.E. ks. bp Paweł Socha CM, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej udzielił święceń prezbiteriatu (czterem) i diakonatu (siedmiu) alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

W uroczystości licznie uczestniczyli księża z rożnych domów i parafii Zgromadzenia w kraju oraz zagranicą, rodziny i przyjaciele znacznie wypełniając kościół seminaryjny. Oprawę muzyczną zapewniła schola mieszana kleryków misjonarskich i przyjaciół Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.
Na wstępie Mszy św. wszystkich powitał ks. Wizytator Arkadiusz Zakręta CM  Homilię wygłosił Szafarz sakramentu, ks. bp Paweł Socha CM który także na koniec Mszy św. przekazał wszystkim, a szczególnie nowo wyświęconym prezbiterom i diakonom oraz ich rodzinom serdeczne życzenia.

Bezpośrednio po uroczystości liturgicznej w Auli ITKM im. ks. Konstantego Michalskiego odbyła się okolicznościowa akademia. Po przemówieniu dk. Adama Sejbuka CM, jednego z nowowyświęconych, ks. Wizytatora Arkadiusza Zakręty CM, ks. Rektora Józefa Łucyszyna CM czterech neoprezbiterów – absolwentów ITKM – odebrało dyplomy magisterskie. W dalszej części akademii głos zabrał ks. Krystian Połomski CM w imieniu absolwentów a po nim na zakończenie jeden z rodziców nowowyświęconych. Na zakończenie wszyscy odmówili modlitwę Regina Coeli. Uroczystość ubogacił występ artystyczny kleryckiego zespołu “Lazaryści”.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies