Zabytkowe zbiory biblioteki

Na stronie “Dobre Książki – Magazyn o literaturze” ukazał się film nakręcony w bibliotece i muzeum Księży Misjonarzy – “Zbiory ze świata” ukazujący zabytkowe zbiory Biblioteki Stradomskiej oraz Muzeum Historyczno-Misyjnego.

Ponad 18 tysięcy inkunabułów i starodruków oraz bogate zbiory eksponatów misyjnych z całego świata przechowywanych jest w Bibliotece i Muzeum Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Trudno dzisiaj określić jednoznacznie wielkość zbiorów w pierwszych latach funkcjonowania biblioteki. Pełniejsze informacje można uzyskać dopiero z początku XVIII w. Z tego czasu zachowały się rękopiśmienne inwentarze, z których najstarszy pochodzi z roku 1728. Według tego katalogu biblioteka liczyła wtedy 1347 pozycji. Kolejny pochodzący z 1740 roku wykazywał 2289 pozycji, w roku 1743 było natomiast 3313 woluminów. Przed rokiem 1914 księgozbiór przypuszczalnie liczył około 20 tysięcy tomów, w 1986 szacowano, że zbiory biblioteki liczyły ok. 120 tysięcy woluminów a w roku 1995 biblioteka wzbogaciła się o księgozbiór kleparski liczący około 30 tysięcy woluminów. Więcej informacji na stronie Biblioteki.

Z naszą kamerą odwiedziliśmy również Muzeum Historyczno-Misyjne Księży Misjonarzy, w którym na wystawach stałych i czasowych prezentowane są najciekawsze egzemplarze ksiąg z księgozbioru misjonarskiego. Jedną z takich wystaw była ekspozycja „Biblia w obrazach” prezentująca zbiory biblijne między innymi unikatowe biblie łacińskie: Biblia Sacra z 1260 roku, Biblia Sacra z 1480 r., oraz najstarsze wydania Pisma Świętego w języku polskim: Biblię Leopolity z 1561 r, Biblię Brzeską z 1563 r., Biblię Wujka z 1599 r. i Biblię Gdańską z 1623 roku.

 

Dwie wystawy, jedno miejsce

„Misterium liturgii” to zbiór eksponatów ukazujących historię, tradycję i działalność Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Naczynia, szaty liturgiczne i księgi nie tylko zachwycają wartością artystyczną ale również wprowadzają w tajemnice liturgii. Ekspozycja staje się okazją do wejścia do świata wspólnoty wiary. 

„Misterium codzienności” to wystawa prac dr Katarzyny Makieła-Organisty, wielokrotnie nagradzanej artystki i absolwentki Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Wystawa w Muzeum Historyczno-Misyjnym jest okazją do spotkania się z niezwykłą twórczością artystki. Niewielka przestrzeń oraz bardzo osobista aranżacja daje możliwość intymnego spotkania ze sztuką, jak również z własną duchowością. 

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających od 28 października do 16 grudnia 2018 w następujące dni tygodnia: Poniedziałki, wtorki, środy: 14.00 – 17.00; Niedziele: 15.00 – 17.00

Medycyna na usługach misji. Wacław Szuniewicz CM lekarz – kapłan – społecznik

Serdecznie zapraszamy na wystawę “Medycyna na usługach misji. Wacław Szuniewicz CM lekarz – kapłan – społecznik”. Wernisaż odbędzie się 22 marca 2018 r. o godz. 14.30 w Sali św. Józefa (seminarium Zgromadzenia Księży Misjonarzy) a wykład na otwarcie wystawy wygłosi prof. dr hab. n. medycznych Edward Wylęgała – Życie i działalność ks. dra Wacława Szuniewicza CM. O godz. 15.00 w Muzeum Historyczno-Misyjne Zgromadzenia Księży Misjonarzy ks. dr Wacław Umiński CM – wygłosi wprowadzenie do wystawy.

Głównym celem wystawy jest przybliżenie szerszej publiczności postaci wybitnego lekarza okulisty a jednocześnie kapłana Wacława Szuniewicza CM (1892-1963). W 1917 uzyskał doktorat z medycyny na Uniwersytecie Moskiewskim. W latach 1922-1927 przebywał w Wilnie, w latach 1927-1930 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarz w Krakowie. Od stycznia 1931 do lutego 1949 apostołował w Chinach na początku w Shuntehfu, ostatnie dwa lata Tientsinie, Pekinie i Shanghaju. Od lutego 1949 do końca 1951 pracował w USA. W 1952 wyjechał do Brazylii, do 1956 pracował w Mafrze, następnie w Irati, gdzie zmarł.

Atutem wystawy będzie bez wątpienia jej aspekt edukacyjny – zwiedzający będzie miał okazję zapoznać się z dokumentami i artykułami przybliżającymi pracę wybitnego okulisty a jednocześnie gorliwego duszpasterza. Wystawa będzie czynna w dniach od 25.03 d0 30.09.2018 r. w Poniedziałek i środę w godz. 14.00-17.00 a w niedzielę od 15.00 do 17.00.

Zaproszenie na wystawę

W 2017 roku przypada 400. rocznica narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Dokładnie 25 stycznia 1617 r., w święto Nawrócenia św. Pawła apostoła, Wincenty wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej i to wydarzenie stanęło u podstaw wszystkich dzieł, jakie zrodziły się z duchowości Założyciela księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia. Jako duchowi synowie św. Wincentego a Paulo pragniemy, aby nadchodzący rok był szczególnym czasem dziękczynienia za osobę i dzieło naszego założyciela, jak również za 400 lat działalności księży misjonarzy w służbie ubogim.
Jedną z form świętowania Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu św. Wincentego a Paulo będzie okolicznościowa wystawa pt. Realizacja powołania w Rodzinie Wincentyńskiej. Pragniemy poprzez nią przybliżyć różnorodną działalność Rodziny Wincentyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem posługi Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia.

Na wystawie zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia: ewangelizacja wsi i miasteczek (misje ludowe), formacja duchowieństwa (seminaria diecezjalne, Konwikt Teologiczny w Warszawie), formacja młodzieży (Małe Seminaria), troska o dzieci i młodzież potrzebującą (Zakład Ks. Siemaszki, ochronki), troska o chorych i potrzebujących (posługa w szpitalach, domach opieki, odwiedziny w domach).
Wernisaż wystawy będzie miał miejsce 23 stycznia o godz. 19.15 w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie przy ul. Stradomskiej 4.
Wystawa dla zwiedzających będzie dostępna od 29 stycznia do 27 września 2017 roku z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu w następujących godzinach: w poniedziałki, wtorki i środy od 14.00 do 17.00. Natomiast w niedziele od 15.00 do 17.00.
W miesiącach wakacyjnych wystawa będzie dostępna po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

Wystawa “Naszej Przeszłości”

Zapraszamy na wystawę w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy w Krakowie “Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat „Naszej Przeszłości” (1946-2016)”. Wystawa będzie czynna w dniach 23.10 – 4.12.2016 r. W poniedziałki, wtorki i środy w godz. 14.00 – 17.00. W niedzielę w godz. 15.00 do 17.00. Głównym zadaniem zorganizowanej wystawy jest przybliżenie tematyki artykułów publikowanych w latach 1946 – 2016 na łamach periodyku naukowego “Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”. Wystawa składa się z następujących działów:

 • Życie i działalność ks. Alfonsa Schletza CM
 • Zasoby Archiwum “Naszej Przeszłości”
 • Historia Kościoła w średniowieczu
 • Życie i działalność biskupów polskich
 • Dzieje diecezji
 • Historia zakonów i zgromadzeń

W dniu 22 października 2016 r. organizowana przez Instytut Wydawniczy „Nasza Przeszłość”, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy i Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII odbyła się konferencja naukowa “Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 
70 lat „Naszej Przeszłości” (1946-2016). Konferencja rozpoczęła się o godz. 9.00 Msza św. koncelebrowaną pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa prof. dra hab. Jana Kopca, ordynariusza diecezji gliwickiej. Po mszy św. w Auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowa którą prowadził – ks. dr Paweł Holc CM UPJPII – Rektor ITKM, a słowo wprowadzenia miał ks. dr Wacław Umiński CM UPJPII, redaktor naczelny NP. Następnie były referaty:

 • Historia i zasób Archiwum „Naszej Przeszłości” – ks. prof. dr hab. Józef Marecki UPJPII,
 • Tematyka kościoła średniowiecznego na łamach „Naszej Przeszłości” – ks. dr hab. Włodzimierz Bielak KUL,
 • Czasopismo „Nasza Przeszłość” o Millenium – ks. dr hab. Dominik Zamiatała CMF, prof. UKSW,
 • Dzieje diecezji na łamach czasopisma „Nasza Przeszłość – ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM,
 • Czasopismo „Nasza Przeszłość” jako źródło do historii zakonów i zgromadzeń w Polsce – ks. dr Wacław Umiński CM UPJPII.
 • Panel dyskusyjny: Rola i znaczenie „Naszej Przeszłości” Prowadzenie – ks. prof. dr hab. Józef Marecki UPJPII.

“Nasza Przeszłość” jest czasopismem poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Już w pierwszym tomie wydanym w 1946 r. sformułowano program: “Wszystko zatem, co tylko ma związek z historią kultury katolickiej w Polsce stanie się przedmiotem zainteresowań naszych i badań. Będziemy zamieszczać rozprawy z dziedziny historii Kościoła w Polsce, historii zakonów, historii teologii, dziejów pracy misyjnej w kraju naszym i za granicą; rozprawy ogólniejszej natury, teologiczne i filozoficzne, historyczno-prawne społeczne związane z kulturą polską, znajdą również miejsce na łamach naszego wydawnictwa. […] Jest jednak idea jeszcze inna… Pragniemy mianowicie przyczynić się w miarę sił naszych do akcji gromadzenia i przygotowywania materiałów naukowych przed świętem ze wszech miar uroczystym, jakim będzie tysiąclecie chrztu Polski”.

Historia “Naszej Przeszłości”:

 • 1946 8 IX Rozpoczęcie działalności Wydawnictwa “Nasza Przeszłość”. Założycielem – ks. dr hab. ALFONS SCHLETZ CM. Redakcja mieści się w Domu Stradomskim Zgromadzenia Księży Misjonarzy przy ul. Stradomskiej 4 w Krakowie.
 • 1946 7 XII Ukazał się I tom “Naszej Przeszłości”.
 • 1948 Ukazał się IV tom, ostatni przed 9-letnią przerwą w okresie prześladowania Kościoła zawieszono wydawanie także NP.
 • 1957 2 I Wznowienie wydawania NP.
 • 1967 1-2 IV Sympozjum z okazji wydania 25 tomów.
 • 1972 5-6 V Przeniesienie redakcji do nowego domu przy ul. Strzelnica 6. wybudowanego z myślą utworzenia Instytutu Badań Historii Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce.
 • 1978 Jubileusz z okazji wydania 50 tomu NP.
 • 1981 27 III Śmierć ks. redaktora Alfonsa Schletza, po wydaniu 55 tomu NP.
 • 1981 Nowym redaktorem został ks. dr TADEUSZ GOCŁOWSKI CM (ówczesny wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, oraz arcybiskup gdański). Redagował tomy od 56 do 58.
 • 1982 VIII Ze względu na nominację na rektora Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie zostaje zwolniony z tej funkcji.
 • 1982 Nowym redaktorem został mianowany ks. dr JAN DUKAŁA CM.
 • 1984 Powstanie Rady Naukowej NP.
 • 1995 Początek dotacji Komitetu Badań Naukowych dla NP.
 • 2003 XI Wydanie jubileuszowego 100 tomu NP.
 • 2004 III Ukazało się okolicznościowe podsumowanie NP pt. “Sto tomów Naszej Przeszłości. Bibliografia – dzieje – ludzie”. red. ks. J. Dukała i bp J. Kopiec.
 • 2004 IV Nowym redaktorem NP został mianowany ks.dr STANISŁAW ROSPOND CM. Siedzibę redakcji przeniesiono do Domu Stradomskiego, do tej samej części, którą zajmował pierwotnie ks. redaktor Alfons Schletz.
 • 2004 VI Wydano 101 tom NP.
 • 2006 III Obchody 25 rocznicy śmierci ks. Alfonsa Schletza.
 • 2011 Po wydaniu 116 tomu ks. dr Stanisław Rospond CM przekazał redakcję w ręce swojego następcy.
 • 2012 Kolejnym piątym redaktorem NP został mianowany ks. dr Wacław Umiński CM.
 • 2016 X Sympozjum z okazji jubileuszu 70-lecia “Naszej Przeszłości” oraz wystawa w Muzeum Księży Misjonarzy.

Więcej na stronie poświęconej “Naszej Przeszłości”

Konferencja naukowa “Naszej Przeszłości”

Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy i Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową “Szanując przeszłość budujemy przyszłość. 70 lat „Naszej Przeszłości” (1946-2016)” w dniu 22 października 2016. Konferencji towarzyszy wystawa prezentowana w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Wejście przez furtę seminaryjną ul. Stradomska 4. Rozpoczęcie od mszy św. o godz. 9.00 koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa prof. dra hab. Jana Kopca, ordynariusza diecezji gliwickiej w kościele Nawrócenia św. Pawła w Krakowie. Po mszy św. w Auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa którą będzie prowadził ks. dr Paweł Holc CM Rektor ITKM.

Program
10.15 Słowo wprowadzenia ks. dr Wacław Umiński CM, redaktor naczelny NP
10.20 – 10.35 Historia i zasób Archiwum „Naszej Przeszłości” ks. prof. dr hab. Józef Marecki – UPJPII
10.35 – 10.50 Tematyka kościoła średniowiecznego na łamach „Naszej Przeszłości” ks. dr hab. Włodzimierz Bielak – KUL
10.50 – 11.20 Przerwa
11.20 – 11.35 Czasopismo „Nasza Przeszłość” o Millenium ks. dr hab. Dominik Zamiatała CMF, prof. UKSW
11.35 – 11.50 Dzieje diecezji na łamach czasopisma „Nasza Przeszłość ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
11.50 – 12.05 Czasopismo “Nasza Przeszłość” jako źródło do historii zakonów i zgromadzeń w Polsce ks. dr Wacław Umiński CM – UPJPII
12.05 – 13.00 Panel dyskusyjny: Rola i znaczenie „Naszej Przeszłości” Prowadzenie ks. prof. dr hab. Józef Marecki – UPJPII
13.00 – 14.30 Przerwa
14.30 Wernisaż wystawy

Historia zapisana w drukach ulotnych

Druki ulotne i okolicznościowe mają długą historię. Poszerzają wiedzę o życiu publicznym, pozwalają lepiej poznać oraz interpretować dawną kulturę typograficzną, a dzięki temu i kulturę.

Wystawa w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy ukazuje wybrane druki ulotne z bogatej kolekcji wchodzącej w skład księgozbioru Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Są one kapitalnym odzwierciedleniem ducha epoki i odnoszą się do najróżniejszych dziedzin życia społeczno – politycznego 2 poł. XVIII w. i 1 poł. XIX w. Dzięki prezentowanym drukom ulotnym zwiedzający będą mieli niepowtarzalną okazję poczuć klimat tamtych czasów.

Wernisaż odbędzie 2 czerwca o godz. 15.00 w Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy.

Wystawa dla zwiedzających będzie dostępna od 5 do 29 czerwca 2016 roku w następujących godzinach: w poniedziałki, wtorki i środy od 14.00 do 17.00. Natomiast w niedziele od 15.00 do 17.00.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »