Dni Skupienia dla młodych mężczyzn

Dni skupienia dla młodych mężczyzn – „Idźcie w pokoju Chrystusa!” W dniach 26-28 czerwca odbyły się ostatnie w tym roku duszpasterskim Dni Skupienia dla młodych mężczyzn szukających życiowej drogi. Z racji pandemii, spotkanie odbyło się w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach. W ciągu czterech spotkań (listopad, grudzień, luty i czerwiec) pochylaliśmy się nad tajemnicą Eucharystii, a w tym ostatnim terminie nad słowami „Idźcie w pokoju Chrystusa!” W ciągu konferencji, modlitwy, adoracji, pracy w grupach i w rozmowach wspólnotowych staraliśmy się odkryć konieczność prawdziwego wybaczenia („w pokoju Chrystusa”) oraz odczytać misję, do której nas Chrystus posyła („Idźcie”). 

Dziękujemy dziecięciu uczestnikom, którzy przyjechali z różnych stron Polski. Nad całością spotkania czuwał ks. Szczepan Szpoton CM wraz z klerykami z Grupy Powołaniowej. 

Dni skupienia na Stradomiu

DNI SKUPIENIA NA STRADOMIU – by zastanowić się nad swoim życiem, wyciszyć, poszukać swojego miejsca na tym świecie. Modlitwa, adoracja, konferencje, praca w grupach, długie rozmowy, wspaniali ludzie… Nie jest to wycieczka do Krakowa, więc raczej nie nastawiaj się na zwiedzanie…

W tym roku duszpasterskim Kościół proponuje nam pochylenie się nad Eucharystią, dlatego chcemy w czasie naszych weekendowych spotkań choć trochę odkryć, czym jest Eucharystia, jak wielkim darem jest dla każdego z nas i czemu życie Eucharystyczne jest tak niesamowicie ważne w stawianiu się i w byciu Prawdziwym Mężczyzną.

Święty Wincenty a Paulo miał ogromną miłość do Eucharystii. Wielokrotnie zachęcał do częstej Komunii Świętej, do Adoracji Najświętszego Sakramentu, by upodabniać się jeszcze bardziej do Jezusa Chrystusa, żywo obecnego w Eucharystii. Właśnie Eucharystia pomaga i pozwala nam spotkać Boga i stanąć w prawdzie o sobie, odkryć Kim jesteśmy i po co żyjemy.

Przeznaczone są dla mężczyzn od 2 klasy szkoły ponadgimnazjalnej (17+), którzy szukają jak realizować Przykazanie Miłości w swoim życiu. Wszystkie spotkania są niezależne i można przyjechać na wybrane.

W szczególny sposób polecamy dla tych, którzy chcą poznać Nasze Zgromadzenie, duchowość św. Wincentego i rozeznają czy to nie Bóg ich powołuje, by byli kapłanami czy braćmi w Naszym Zgromadzeniu.

Terminy dni skupienia:
08-10 XI 2019 r.
27-30 XII 2019 r.
21-23 II 2020 r.
19-21 VI 2020 r.
MIEJSCE: Seminarium Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, ul. Stradomska 4, Kraków. Zjazd w piątek do 20:00, koniec w niedzielę ok. 13:00 Limit miejsc: 24
ZGŁOSZENIA:  na powolaniacm@misjonarze.pl (podając imię, nazwisko, wiek, miejscowość, telefon)

Dni skupienia dla młodzieży

W dniach 22-24 lutego w naszym misjonarskim seminarium 21 młodych mężczyzn z różnych stron Polski spędziło bardzo dużo czasu przy Bogu – na modlitwie, Adoracji Najświętszego Sakramentu, Eucharystii, konferencjach oraz odkrywaniu Boga w bliźnim – w czasie modlitwy, pracy w grupach oraz rekreacji. Szukaliśmy wspólnie czy Ubóstwo jest cechą każdego dojrzałego mężczyzny! Bardzo ciekawym punktem było spotkanie z p. Szymonem Jurdziakiem – szczęśliwym mężem i ojcem czterech synów, który podzielił się realizacją Tej Rady Ewangelicznej żyjąc w małżeństwie. Bóg zapłać za wasze świadectwo Wiary, Nadziei i Miłości. Wierzę, że to nie ostatnie nasze wspólne spotkanie. Kolejne Dni Skupienia już 12-14 czerwca 2019.

Kroczymy ku kulturze powołań

Jako Zgromadzenie Misji kierowane przez naszego Przełożonego Generalnego, Ks. Tomaža Mavriča CM wkraczamy na ścieżkę wiodącą do odnowionej kultury powołań, która wyrasta z serca Nowej Ewangelizacji, do której czujemy się wezwani z naszego misjonarskiego powołania do kroczenia za Jezusem Chrystusem głoszącym Ewangelię Ubogim.

To jest odżywanie dziedzictwa zostawionego nam przez św. Wincentego w potrójnym wymiarze tworzącym kulturę, który Papież Franciszek wyjaśnia w ten sposób:

“Prawdziwa kultura posiada trzy języki: jeden to język głowy (mentalność)… język serca (wrażliwość) oraz język rąk (praktyka)… wprowadź do gry i zharmonizuj te trzy języki: naucz się tego co czujesz i robisz, poczuj to co myslisz i robisz, rób to co myślisz i czujesz” (“Bóg jest młody”, Wywiad Tomasza Leonciniego z Papieżem Franciszkiem, s. 113)

W tym trójwymiarze, z punktu widzenia komunikacji, my również pragniemy budować nową wincentyńską kulturę powołań pokazując ten film:

Oraz film przedstawiający ks. Pedro Opeka CM który daje świadectwo o kulturze powołania wincentyńskiego:

Jezus – Dobry Pasterz

W Tygodniu modlitw o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne pamiętajmy o tych, którzy gorliwie służą Królestwu Bożemu, i módlmy się za młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca w świecie, aby usłyszeli głos Bożego wezwania i z odwagą na nie odpowiedzieli. Do gorliwej modlitwy dołączmy ofiarę trudów naszej codzienności, cierpienia i choroby. Uczyńmy to w głębokim przekonaniu, że Jezus – Dobry Pasterz pragnie udzielać Kościołowi daru nowych powołań.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia

8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W kościele seminaryjnym na koncelebrowanej Mszy św. o godz. 19:00 której przewodniczył Ks. Wizytator Kryspin Banko CM, kandydaci do Zgromadzenia Księży Misjonarzy przeżywali swój dzień powołania, jedenastu seminarzystów (Nikolas, Piotr, Patryk, Adam, Arkadiusz, Wojciech, Jakub, Łukasz, Andrzej, Kamil, Krzysztof), który deklarują swoją wolę poświęcenia się pracy w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy dla zbawienia ubogich. Kleryk z piątego roku Jarosław Wojewódka złożył Śluby Święte, poświęcając siebie na całe życie w Zgromadzeniu dla głoszenia Ewangelii ubogim. By urzeczywistnić to powołanie złożył Śluby wytrwania w Zgromadzeniu, posłuszeństwa, ubóstwa oraz czystości. Św. Wincenty był przekonany, że ci, których Bóg powołuje do Zgromadzenia, starają się czynić wszystko, co podoba się Bogu. Oddają się całkowicie Bogu. Dochowują Mu wierności w pracy nad nabywaniem cnót. “Evangelizare pauperibus misit me” w ten sposób misjonarze trwają w stanie naszego Pana i apostołów, rezygnują ze wszystkiego, aby pracować dla nawracania i zbawienia dusz, aby kontynuować posłannictwo Bożego Syna.

Pan Bóg powołuje…

Powołanie to dar. Bóg powołuje na swą Misję. To jest tu najważniejsze w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Wspaniali młodzi otwarli właśnie swoje serca na głos Jezusa. 25 września 2017 r. jedenastu seminarzystów (Nikolas, Piotr, Patryk, Adam, Arkadiusz, Wojciech, Jakub, Łukasz, Andrzej, Kamil, Krzysztof) rozpoczęło okres formacji w Seminarium Internum 2017/18. Okres dwunastu miesięcy będzie dla nich czasem rozeznania rzeczywistego powołania w duchu wincentyńskim poprzez życie wspólnotowe. Młodzi oddadzą osobiste zdolności na służbę Bogu niosąc pomoc ubogim duchowo i materialnie. Wszystko to odbywa się pod opieką naszych formatorów i wychowawców. U stóp Wawelu, krakowskiej dzielnicy Stradom otwierają swe serca i wsłuchują się w głos powołania. Mając to konkretne doświadczenie ducha i wspólnoty, stawiają sobie pytanie: Dlaczego i ja nie miałby pójść tą drogą przez całe swe życie? W ten sposób odpowiadają na powołanie, rozpoczynają formację, studia, pracę z rożnymi ludźmi i tak, mam ufność w Panu, że dotrwają do momentu, kiedy Kościół przez Ducha Świętego i w osobie przełożonych potwierdzi ich wybór oraz gotowość do zrealizowania Misji poprzez nasze Zgromadzenie. Uczynią to wtedy jako już wypróbowani duchowi synowie św. Wincentego wszędzie tam, gdzie Opatrzność Boża ich poprowadzi i pośle. Wszak, Evangelizare pauperibus misit me!

ks. Tomasz BAŁUKA CM

Vincentiana – Przegląd piosenki religijnej

W dniach 29.04 – 01.05.2017 r. odbędzie się 32 Vincentiana – Przegląd piosenki religijnej organizowanej przez kleryków seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. Hasłem tegorocznej Vincentiany jest fragment Pierwszego Listu św. Jana: “Uwierzyliśmy miłości (1 J 4,16)”. O miłości. O wierze. Człowiek, który kocha – wierzy, ufa temu, kogo kocha. Kochasz Boga? Jeżeli tak, to ufasz mu, wierzysz w Jego doskonały zamysł względem ciebie. On cię pierwszy pokochał, a ty na Jego wielką miłość odpowiadasz. Każdego dnia, w każdej chwili. On czeka na twoją odpowiedź. On czeka na twoją wiarę.

Każda edycja festiwalu to okazja do spotkania młodych z całej Polski. Przyjeżdżają, by pobyć ze sobą przez te kilka dni. Razem. Wspólnie. Słuchają zaproszonych gości, dzielą się swoimi pomysłami, nawiązują przyjaźnie. I tak już od 1984 roku. Czyli od pierwszej edycji naszego festiwalu. Dostrzegalny znak wiosny Kościoła, czyli czego? Młodych, którzy nie wstydzą się swojej wiary. Dlatego punktem centralnym każdego dnia jest wspólna Eucharystia. Nasz festiwal to święto radości, która płynie z dzielenia się największym skarbem, jaki posiadamy – miłością. Nasz przegląd ma charakter konkursu artystycznego. Młode zespoły i soliści prezentują swoje walory, które ocenia profesjonalne jury. Festiwal to też czas warsztatów muzycznych oraz szansa na rozwinięcie swoich talentów. A kto wie, może dla kogoś to początek wielkiej muzycznej kariery?

„Vincentiana” jest przeglądem piosenki religijnej organizowanym przez kleryków Zgromadzenia Misji. Już od blisko 30 lat na Vincentianie gromadzą się setki ludzi, którzy poprzez muzykę i śpiew chcą uwielbiać Boga. Pomysłodawcą tego przeglądu i zarazem jej pierwszym organizatorem był ks. Jarosław Lawrenz. W pierwszym przeglądzie wzięli udział jedynie klerycy misjonarskiego seminarium. Drugi odbył się w 1986 r., a jego najbardziej prężnym organizatorem był kl. Andrzej Augustyński, który wraz z pozostałymi alumnami rozwinął formułę konkursu. Pojawiły się plakaty, informatory, programy, identyfikatory, plakietki. Na scenie oprócz kleryków wystąpiły zespoły z parafii w Krakowie, Tarnowie i w Zakopanem-Olczy.

W kolejnych latach formuła przeglądu była bardziej udoskonalana. W 1987 r. Vincentiana trwała już 2 dni, a piosenka wincentyńska zataczała coraz szersze kręgi. Od 1995 roku w ramach przeglądu odbywają się konsultacje – warsztaty. A na scenie zaczęły pojawiać się znane zespoły, m.in: Pod Budą, Stare Dobre Małżeństwo, Antonina Krzysztoń, Skaldowie, Perfect, TGD, Arka Noego, 2TM 2,3, Mate.O, Full Power Spirit, Bethel, Siewcy Lednicy. Vincentiana ma już ponad 30 lat i wciąż się rozwija.

Od kilku lat Vincentiana odbywa się w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach koło Krakowa, a uczestniczy w niej co roku około pięciuset młodych ludzi. Więcej na stronie Vincentiana oraz Facebook

Śluby Święte na Stradomiu

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w naszym Kościele Seminaryjnym klerycy z piątego roku złożyli Śluby Święte. Na koncelebrowanej Mszy św. o godz. 9:00 której przewodniczył Ks. Wizytator Kryspin Banko CM klerycy z piątego roku: Maciej Cepielik oraz Grzegorz Duchnik złożyli Śluby Święte, poświęcając siebie na całe życie w Zgromadzeniu dla głoszenia Ewangelii ubogim. By urzeczywistnić to powołanie złożyli Śluby wytrwania w Zgromadzeniu, posłuszeństwa, ubóstwa oraz czystości. Św. Wincenty był przekonany, że ci, których Bóg powołuje do Zgromadzenia, starają się czynić wszystko, co podoba się Bogu. Oddają się całkowicie Bogu. Dochowują Mu wierności w pracy nad nabywaniem cnót.  “Evangelizare pauperibus misit me” w ten sposób misjonarze trwają w stanie naszego Pana i apostołów, rezygnują ze wszystkiego, aby pracować dla nawracania i zbawienia dusz, aby kontynuować posłannictwo Bożego Syna.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »