Obłóczyny w kościele Świętego Krzyża w Warszawie i wieczór modlitw z Założycielami

Tradycją jest, że przed rozpoczęciem studiów i po odbyciu Seminarium Internum klerycy naszej Prowincji Zgromadzenia w uroczysty sposób przyjmują sutanny, strój duchownych. Najczęściej obrzęd obłóczyn odbywa się w uroczystość św. Wincentego a Paulo. W tym Więcej…