Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego w Bydgoszczy

W dniach 23-24 września 2017 r. odbyły się w Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy obchody Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego. To święto dotyczyło nie tylko Księży i Braci z naszego Zgromadzenia, ale także osób świeckich zaangażowanych w życie Rodziny Wincentyńskiej. Ta uroczystość była dla naszego Zgromadzenia świetną okazją do rozpropagowania ducha i idei św. Wincentego, a także do ożywienia wszelkich inicjatyw prowadzonych przez nas w duchu św. Wincentego. Uroczystości w Bazylice rozpoczeły się od mszy św. której przewodniczył ks. bp. Paweł Socha w czasie który udzielił święceń kapłańskich diakonom: Jerzemu Rutkowskiemu oraz Jankowi Prackiemu. Wieczorem odbył się Koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej, pod batutą ks. Przemysława Pasternaka CM. W niedzielę o godz. 13.00 odbyła się Jubileuszowa Msza św. pod przewodnictwem J. E. ks. bp. Jana Tyrawy a homilię wygłosił Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy ks. Tomaž Mavrič CM, w koncelebrze uczestniczyli superiorzy oraz proboszczowie z Domów Zgromadzenia z całej Polski. Po południu na placu przy Bazylice odbył się Piknik Rodzinny dla wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej, parafian i przyjaciół Bazyliki.

 

Koncert w Bazylice św. Wincentego a Paulo

W dniu 23 września 2017 r. o godz. 19.30 w Bazylice św. Wincentego a Paulo odbędzie się koncert z okazji zakończenia Jubileuszu 400 lat Charyzmatu Wincetyńskiego. Wystąpi Polska Orkiestra Muzyki Filmowej pod dyrekcją ks. Przemysława Pasternaka CM oraz Chór Uniwersytetu Śląskiego “Harmonia” z Cieszyna, przygotowanie chóru – pani Izabela Zielecka-Panek. Gościem honorowym będzie Ojciec Generał Zgromadzenia Misji ks. Tomaž Mavrič CM. Honorowy Patron ks. Wizytator Kryspin Banko CM oraz proboszcz Bazyliki św. Wincentego a Paulo ks. Mieczysław Kozłowski CM.

Misjonarze – Słudzy Boży – pierwsze ofiary wojny

9 września 1939, dziewiątego dnia od napaści II Rzeszy na Polskę, Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Misjonarzy poniosła pierwsze ofiary. W Bydgoszczy w trakcie łapanki będącej odwetem za “krwawą niedzielę” złapani zostali dwa konfratrzy Domu Misjonarskiego przy kościele św. Wincentego a Paulo – Sługa Boży ks. Stanisław Wiorek CM i Sługa Boży ks. Piotr Szarek CM.
W tym dniu obaj wyszli z domu i udali się do urzędu aby dopełnić narzuconego przez władze hitlerowskie obowiązku meldunkowego. Nie zdołali uniknąć łapanki. W 25-cio osobowej grupie zostali doprowadzeni na bydgoski Stary Rynek i rozstrzelani. 17 września 2003 r. rozpoczęło się w Krakowie diecezjalne dochodzenie (inquest) poprzedzające proces beatyfikacyjny 11 konfratrów, męczenników II wojny światowej.

szarekSługa Boży ks. Piotr Szarek CM urodził się 7 maja 1908 r. w Złotnikach, w powiecie kieleckim. Do Zgromadzenia wstąpił w 1926 r. W rok po święceniach kapłańskich otrzymanych 3 czerwca 1934 r. został skierowany do pracy jako wikariusz parafii w Bydgoszczy. Dał się poznać jako gorliwy kapłan i duszpasterz, z pełnym oddaniem służąc zwłaszcza dzieciom. Według relacji świadków przed egzekucją zdążył udzielić namaszczenia niektórym osobom, które wraz z nim zostały rozstrzelane.

wiorekSługa Boży ks. Stanisław Wiorek CM urodził się 12 grudnia 1912r. w Boltrop w Westfalii. Do Zgromadzenia wstąpił w 1930 r. Po zakończeniu studiów teologicznych w Krakowie, podjął dalszą naukę na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. W ich trakcie, w 1938 r. otrzymał w Krakowie święcenia kapłańskie. Z Rzymu przyjechał do pomocy duszpasterskiej w Bydgoszczy.

Modlitwa o beatyfikację

Wszechmogący Boże, Ty w każdym czasie ukazujesz swoją ojcowską miłość, a w świecie rozdartym walką i niezgodą czynisz człowieka zdolnym do przebaczenia i pojednania. Męczennicy za wiarę są znakiem zwycięstwa wierności nad zdradą oraz tryumfu miłości nad nienawiścią. Prosimy Cię pobłogosław nam w procesie beatyfikacyjnym Męczenników okresu II wojny światowej. Niech męczeńska śmierć Twoich sług ze Zgromadzenia Misji, wpatrzonych w Chrystusa cierpiącego i zmartwychwstałego oraz ich wyniesienie do chwały ołtarzy będzie dla nas darem Twojej nieskończonej miłości, źródłem siły w wiernym poddaniu się Twojej woli oraz zapowiedzią udziału w ostatecznym zwycięstwie dobra nad złem. Prosimy Cię o to, dobry Ojcze przez Chrystusa, koronę świętych i Panią naszą, Królową Męczenników. Amen.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies