Archives Maj 2014

Święcenia diakonatu

Dk0001W dni 24 maja w naszym kościele seminaryjnym Ks. bp Damian Muskus OFM udzielił święceń diakonatu naszym trzem seminarzystom: Dk. Marek Kalisz, Dk. Mikołaj Żebrowski i Dk. Jacek Międlar. Posługa diakona jak czytamy w Dziejach Apostolskich “Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a odsługiwali stoły – powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlećmy to zadanie (Dz 6,2-3)”. Zgodnie z teologią katolicką diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń (są to kolejno: diakonat, prezbiterat i biskupstwo). W obrzędzie święceń biskup nakłada na kandydata ręce, ale nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Diakoni nie są powoływani, by zastępować kapłanów, ale po to, aby ich wspierać. Dlatego tez nie wykonują funkcji typowo kapłańskich, jak celebrowanie mszy świętej, rozgrzeszanie i namaszczanie chorych ale wsparci łaską sakramentalną, mają za zadanie służyć Kościołowi w posłudze liturgii, słowa i miłości.

Poświęcenie Kaplicy ku czci Świętego Jana Pawła II

Region-capture-11W niedzielę, 18 maja br w kościele św. Krzyża w Warszawie, została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna za dar kanonizacji Jana Pawła II, połączoną z poświęceniem kaplicy ku Jego czci. W Mszy św. koncelebrowanej której przewodniczył J. E. Ks. Bp Paweł Socha uczestniczyli m. in.  Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji Ks. dr Kryspina Banko CM oraz zaproszonych Gości.  Bezpośrednio po Mszy św. odbył się koncert zespołu Mazowsze. Poświęcona w niedzielę 18 maja 2014 roku, Kaplica ku czci naszego Wielkiego Rodaka – Świętego Papieża Jana Pawła II, w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, przez Ks. Bpa. Seniora z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – Pawła Sochę, jest wyrazem wdzięczności za kanonizacje największego z rodu Polaków, który był Pasterzem całego Kościoła, a zarazem ma upamiętniać nawiedzenie Świętokrzyskiej Świątyni przez Jana Pawła II, w czasie Jego trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny.

Read More

Dni skupienia dla Rodziców Kapłanów i Braci

K010Po raz kolejny w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach w dniach 1-4 maja br. odbyły się dni skupienia dla Rodziców Kapłanów i Braci CM. 1 maja odwiedził rodziców ks. Wizytator Kryspin Banko, który opowiedział o aktualnej sytuacji Polskiej Prowincji. Drugi dzień spotkania to dzień modlitwy, refleksji, adoracji Najśw. Sakramentu. Wysłuchaliśmy konferencji ascetycznej wygłoszonej przez ks. Jana Dukałę i z wielkim wzruszeniem zobaczyliśmy film Cristiada. W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, po uroczystej Mszy św. wyruszyliśmy na zwiedzanie. Pierwszym miejscem naszej wędrówki były krakowskie Bielany z pięknym Eremem Ojców Kamedułów oraz spacer na Kopiec Piłsudskiego w Lesie Wolskim. Następnie udaliśmy się do seminarium w Krakowie, gdzie obiadem podjął nas Ks. Rektor Paweł Holc wraz z Ks. Adamem Borowskim i br. Adamem Budzyną.

Read More

Ks. bp Fernando Barbosa dos Santos CM

Barbosa3Ks. Fernando Barbosa dos Santos CM nowym biskupem prałatury w Tefé (Brazylia). Dnia 14 maja 2014 r. Papież Franciszek mianował biskupa prałatury w Tefé (Brazylia). Został nim ks. Fernando Barbosa dos Santos CM, który pełnił ostatnio funkcję proboszcza w parafii Nossa Senhora dos Remédios w Fortalezie (Brazylia).

Ks. Fernando Barbosa dos Santos CM urodził się 5 marca 1967 w Sertânia w Brazylii. Śluby święte w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy złożył 11 lutego 1995 r., święcenia kapłańskie otrzymał 20 stycznia 1996 r. Po święceniach kapłańskich pełnił następujące posługi: wikariusz w parafii Santo Antônio w Quixeramobim (1996-1998); formator w seminarium Zgromadzenia Księży Misjonarzy (1998-1999); administrator parafii São Pedro e São Paulo w Fortalezie (1999-2000); formator w seminarium metropolitalnym w Belém do Pará (2000-2003); przełożony prowincjalny Prowincji Fortaleza w Brazylii (2003-2009); proboszcz parafii São José w Tucuruí (2009-2010); proboszcza w parafii Nossa Senhora dos Remédios w Fortalezie (od 2010).

Order Świętego Stanisława

OrderW niedzielę 11 maja br. w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odbyła się niezwykła uroczystość – po ponad 180 latach wróciła do naszej świątyni ceremonia nadawania Orderu Świętego Stanisława. Inwestytura odbyła się po Mszy św. o godzinie 13.00, której przewodniczył J. E. Ks. Abp Tadeusz Gocłowski.

Order Świętego Stanisława został ustanowiony w 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w celu nagradzania osób odznaczających się cnotą pobożności i zasłużonych dla Ojczyzny. Na awersie zawierał wizerunek Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, a na rewersie monogram królewski oraz dewizę „Praemiando Incitat” („Nagradzając Zachęca”). Nabożeństwa połączone z ceremonią nadawania tego orderu odbywały się w Kościele Świętego Krzyża, który w drugiej połowie XVIII wieku uzyskał szczególne znaczenie w życiu religijnym i politycznym Warszawy.

Pierwszy raz uroczystość nadania Orderu Świętego Stanisława odbyła się w Kościele Świętego Krzyża 8 maja 1765 roku. Król mianował wtedy 20 kawalerów. Kazanie wygłosił ówczesny Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy – wybitny misjonarz – Ks. Piotr Śliwicki CM. Podczas śpiewania „Te Deum laudamus” rozległa się salwa armatnia. Osoby odznaczone tym orderem były zobowiązane do złożenia specjalnego datku na rzecz Szpitala Dzieciątka Jezus czy inne cele dobroczynne. Podczas uroczystości nadania Orderu Świętego Stanisława, w 1776 roku, kazanie wygłosił Ks. Hugo Kołłątaj, a w 1789 roku Ks. Jan Paweł Woronicz, poeta, późniejszy arcybiskup warszawski.

Ostatnia w dobie I Rzeczpospolitej uroczystość orderowa odbyła się w 1793 roku. W czasach Księstwa Warszawskiego wskrzeszono Order, ale już bez ceremoniału kościelnego. Po latach przerwy – 8 maja 1830 roku, w Kościele Świętego Krzyża, odbyła się znowu uroczystość nadania tego Orderu, z pełnym ceremoniałem; kreowano wtedy 102 kawalerów. Jak się okazało, niestety, po tej uroczystości, na podobną sprawowaną jak kiedyś, w Kościele Świętego Krzyża, trzeba było czekać bardzo długie lata, bo aż do 11 maja 2014 roku.

Wśród odznaczonych w czasie tej ceremonii był ks. Paweł Rycyk CM, duszpasterz naszej Bazyliki.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »