Archives Luty 2015

Udzielenie posług lektoratu i akolitatu

Akolitat158-620x414W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu ks. Wizytator Kryspin Banko CM udzielił  posług akolitatu klerykom z roku IV. W czasie tego obrzędu na znak dopuszczenia do służby Eucharystii kandydat otrzymuje z rąk celebransa patenę z chlebem albo kielich z winem. Ustanowieniu towarzyszy modlitwa, a także pouczenie “Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim”. Udzielił także klerykowi z roku III, posługę lektoratu. Lektor musi mieć odpowiednie przygotowanie. Czyta Słowo Boże i przygotowuje innych do pełnienia tej funkcji. Poza mszą świętą może, w imieniu Kościoła: przewodniczyć nabożeństwom (np. różaniec, gorzkie żale, majowe, czerwcowe, itp.), i błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę.

Wręczenie nowego wydania Śpiewnika Kościelnego

121 lutego 2015 r. w Centrum Jana Pawła II ks. Wojciech Kałamarz CM redaktor nowego, XLI wydania “Śpiewnika kościelnego” ks. Jana Siedleckiego wręczył księdzu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi nowe wydanie i poprosił o błogosławieństwo dla redakcji i wydawnictwa Księży Misjonarzy a wiąże się to z wydaniem nowego XLI wydania “Śpiewnika Kościelnego” przez Wydawnictwo ITKM w Krakowie. Więcej na stronie Śpiewnika kościelnego”.

Gorzkie żale – rys historyczny

Gorzkie-zale1-298x450Trudno sobie dzisiaj wyobrazić Wielki Post bez nabożeństwa Gorzkich żali. Obok Drogi krzyżowej, wrosły one na stałe w religijny krajobraz wielkopostnego czasu. Muzyka Gorzkich żali, jeżeli nie trzyma się śpiewnikowej wersji, niemal w każdej świątyni rozbrzmiewa swoistym kolorytem, właściwym kulturze danego regionu. Różnorodność melodyki jest cechą muzyki ludowej, ale świadczy także o muzycznej wartości pierwowzoru. Zła melodia nie nadaje się do opracowań, podczas gdy dobrze skomponowana – twórczo inspiruje. W wielu parafiach, a zwłaszcza w wiejskich kościołach – powstały niezliczone, muzyczne odmiany tego nabożeństwa. A dla organistów są polem do wykazania się umiejętnościami swego fachu: wrażliwością barwową i harmoniczną, dla ludzi – okazją do śpiewu z całego serca. Zdarza się także iż swą specyfiką, przyciągają ludzi niewierzących, chłonących głębokiego ducha muzyki i tekstu. To prawda że muzyka i tekst niezmiernie pasują do siebie, umiejętnie poruszają różne struny ludzkiej wrażliwości, co potęguje oddziaływanie na uczucia i umysł człowieka.

Powstanie Gorzkich żali w obecnej formie wiąże się ściśle z historią Bractwa Św. Rocha przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Poza działalnością charytatywną członkowie tego bractwa brali udział między innymi w procesjach pokutniczych kapników, procesjach różańcowych, w odprawianiu pasji. Już w 1698 roku Wizytator Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy zatwierdził nabożeństwo postne – pasję, będącą przeróbką wydanej w 1687 r. pasji łacińskiej, pt. Fasciculus myrrhae. Najprawdopodobniej wykonywano tę pasję na wzór średniowiecznych misteriów, co wiązało się z dużymi kosztami oraz dużym nakładem pracy i czasu poświęconego przygotowaniom. Starano się zatem o wprowadzenie takiego nabożeństwa, które można by odprawiać nawet w najbiedniejszych kościołach.

Stworzenie nowego nabożeństwa podjął się ówczesny promotor Bractwa św. Rocha – ks. Wawrzyniec Stanisław Benik CM. Był on nie tylko autorem, ale także redaktorem i wydawcą Gorzkich żali. Dnia 2 stycznia 1707 r. zaproponowano ułożenie i wydanie nowego sposobu odprawiania nabożeństwa pasyjnego, natomiast już w lutym podano gotowy tekst do druku. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 1707 r. tj. 13 marca, pod przewodnictwem oficjała warszawskiego, ks. Stefana Wierzbowskiego, w asyście wizytatora Michała Tarło CM, po raz pierwszy odśpiewano Gorzkie żale. W niedługim czasie uzyskały one także zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. Dość szybko Gorzkie żale stały się nabożeństwem bardzo popularnym i chętnie celebrowanym. Misjonarze zaprowadzili je w swoich placówkach, a ponieważ w XVIII w. prowadzili 22 seminaria w Polsce na 31 ogólnej liczby, zaszczepili w wielu młodych kapłanach umiłowanie do tego nabożeństwa. W ten sposób Gorzkie żale rozszerzyły się po całym kraju. O ich powodzeniu świadczy fakt, że w przeciągu zaledwie pół wieku ukazało się piętnaście wydań. W późniejszym czasie pojawiły się różne propozycje przeróbek, form zastępczych. Żadne jednak się nie przyjęły, a wręcz napotkały nieprzychylną opinię ogółu.

Ks. Wawrzyniec Benik ustalił układ i sposób odprawiania Gorzkich żali. Nabożeństwu temu towarzyszyła bardzo uroczysta, okazała liturgia. Cała celebracja rozpoczynała się po nieszporach, od wystawienia Najświętszego Sakramentu. Po wystawieniu śpiewano Gorzkie żale (zakończone Któryś za nas cierpiał rany), po nich było kazanie pasyjne, po kazaniu – procesja. Całość najprawdopodobniej kończyła się pieśnią Wisi na krzyżu. Jeżeli chodzi o obecne zwyczaje odprawiania Gorzkich żali, to Agenda liturgiczna podaje że nabożeństwo rozpoczyna się od Pobudki, potem kazanie, po nim wystawienie Najświętszego Sakramentu i dalszy ciąg Gorzkich żali: intencja, hymn, lament, Rozmowa duszy z Matką Bolesną. Następnie pieśń na błogosławieństwo, albo Suplikacje, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i śpiew Któryś za nas cierpiał rany.

W praktyce odprawia się Gorzkie żale raczej według schematu tradycyjnego: śpiewa się je w niedziele Wielkiego Postu przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Wykonuje się przeważnie tylko jedną część, a kolejne – w następujące po sobie niedziele. Nabożeństwo rozpoczyna się od wystawienie Najświętszego Sakramentu, pobudki, intencja, hymn, lament, Rozmowa duszy z Matką Bolesną i śpiew Któryś za nas cierpiał rany. Następnie wygłaszane jest kazanie pasyjne, po którym śpiewa się suplikację Święty Boże, Święty mocny. Następnie pieśń na błogosławieństwo, albo Suplikacje, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W wielu świątyniach zrezygnowano z procesji Najświętszego Sakramentu, natomiast na zakończenie, po błogosławieństwie, gdzieniegdzie jest zwyczaj podawania wiernym do ucałowania relikwii drzewa Krzyża Świętego, świętych Pańskich albo samego krzyża z pasyjką.

Więcej na temat Gorzkich żali na stronie śpiewnika ks. Siedleckiego lub do nabycia śpiewniki na stronie Wydawnictwa ITKM

Opracowano na podstawie książki – Gorzkie żale – Jubileusz 300-lecia Nabożeństwa (1707-2007). Zebrał i opracował ks. Wojciech Kałamarz CM, Wydawnictwo ITKM w Krakowie 2007 r.

Wielki Post 2015 – kroczenie drogą pojednania, pokoju i pokory

Kroki-620x412Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej, Niech łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa, wypełniają zawsze nasze serca!

Okres Wielkiego Postu jest sprzyjającym czasem do rozważania tajemnic naszej wiary. Jesteśmy na nowo zaproszeni do kroczenia z Jezusem drogą wiodącą do Jerozolimy, by Mu towarzyszyć aż po Kalwarię, by czekać w milczeniu przy grobie i poznać chwałę Jego Zmartwychwstania, którą dzieli razem z nami. Ewangelia ze Środy Popielcowej przypomina nam, że za bogactwem zewnętrznych symboli tego czasu łaski, kryje się prawda o tym, że Wielki Post jest drogą, wewnętrzną wędrówką: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”(Mt 6, 6).

Read More

Zapraszamy na dni skupienia na Stradomiu

plakat115-318x450ZAPRASZAMY NA DNI SKUPIENIA NA STRADOMIU – by zastanowić się nad swoim życiem, wyciszyć, poszukać swojego miejsca na tym świecie. Modlitwa, adoracja, konferencje, praca w grupach, długie rozmowy, wspaniali ludzie…

TERMIN: 20-22 marca 2015

MIEJSCE: Seminarium Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, ul. Stradomska 4, Kraków

Zjazd w piątek do 17:00, koniec w niedzielę ok. 13:00. Limit miejsc: 25

DLA KOGO: Młodzież męska od 1 klasy ponadgimnazjalnej (16+)

ZGŁOSZENIA: do 10 marca – na powolaniacm@misjonarze.pl

PROWADZĄCY: ks. Jacek Piotrowski CM

Wystawa ilustracji i rysunków ks. Wacława Piszczka CM

Piszczek-305x450Od 6 lutego do 5 marca 2015 r. w Bibliotece Jagielońskiej czynna jest wystawa ilustracji i rysunków ks. Wacława Piszczka CM do Bibliofilskiej Edycji Dzieł Henryk Sienkiewicza. Wystawa jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 20.50 a w sobotę w godz. 9-16. przy al. Mickiewicza 22 (wejście od ul. Oleandry 3). W 2016 r. przypada 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. Obecna wystawa, zorganizowana przez Bibliotekę Jagielońską, prezentuje wszystkie woluminy oraz ilustracje i rysunki, jakie zostały zamieszczone w serii “Edycja Bibliofilska Dzieł Henryka Sienkiewicza”. Wystawa jest symbolicznym wstępem do obchodów roku jubileuszowego w środowisku krakowskim. W Wydawnictwie ITKM można nabyć pozycje jakie ukazały się w serii Edycja Bibliofilska Dzieł Henryka Sienkiewicza oraz część ilustracji i rysunków prezentowanych na wystawie. Informację na temat zakupu można uzyskać pod numerem telefony 12 422 88 77 w. 22 w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku lub e-mail: wydawnictwo@witkm.pl

Relacja z Konwentu Prowincjalnego

Ko011-620x413W dniach 9 lutego do 12 lutego 2015 r. odbył się Konwent Prowincjalny Księży Misjonarzy Polskiej Prowincji. Tematem przewodnim Konwentu było “Zgromadzenie Misji – Czterysta lat wierności charyzmatowi i nowa Ewangelizacja – Pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę (Jer 1,7)”. Konwent rozpoczął się mszą św. której przewodniczył ks. Asystent Generalny Stanislav Zontak CM, ks. Wizytator Kryspin Banko CM oraz uczestnicy konwentu księża i bracia Zgromadzenia Księży Misjonarzy. W czasie trwania Konwentu uczestnicy zastanawiali się nad tematami “400 lat Zgromadzenia – pamięć naszej historii oraz wyzwania i możliwości nowej ewangelizacji”. Wybrano też nowych radców prowincji oraz delegatów na Konwent Generalny 2016 r. Konwent zakończył się mszą św. której przewodniczył ks. Wizytator Kryspin Banko CM, który przypomniał uczestnikom co znaczą dla misjonarza słowa “Evangelizare Pauperibus Misit Me – Ewangelię ubogim posłał Mnie Pan”. “My sami, badając stan teraźniejszy, nie powinniśmy ulegać zbytniemu samozadowoleniu z tego co czynimy i co posiadamy, ale też nie powinniśmy poddawać się pesymizmowi i czekać jedynie na to, co wydaje się być nieuchronne. Powinniśmy żyć chrześcijańską nadzieją i z zapałem podążać drogami, które wytyczył nam św. Wincenty a Paulo”.

Konwent Prowincjalny 2015 r.

Konwent15-620x374W dniu 9 lutego 2015 r. rozpoczął się Konwent Prowincjalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy pod hasłem “ZGROMADZENIE MISJI – CZTERYSTA LAT WIERNOŚCI CHARYZMATOWI I NOWA EWANGELIZACJA „Pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę” (Jer 1,7)”. Konwent odbywa się w Roku Życia Konsekrowanego i wraz z Ojcem Świętym powtarzajmy: Zawierzam ten Rok Życia Konsekrowanego Maryi Dziewicy, słuchającej i kontemplującej, pierwszej uczennicy swego umiłowanego Syna. Spoglądajmy na Nią, umiłowaną córkę Ojca, przyobleczoną we wszystkie dary łaski, jako niezrównany wzór pójścia z miłością za Bogiem i służenia innym. Jej również zawierzamy obrady rozpoczynającego się Konwentu Prowincjalnego oraz prosimy każdego z was o przyłączenie się do modlitwy na czas Konwentu tymi słowami:

Read More

Zaproszenie na spotkanie Rodziców Księży i Braci

K008-400x280Drodzy Rodzice Kapłanów misjonarskich i Braci, Zapraszam na kolejne Spotkanie Rodziców Księży i Braci w terminie 30 kwietnia-3 maja 2015 r. (zjazd do godz. 17.00). Całościowy koszt Spotkania  wynosi 230 zł. (małżeństwa – 200 zł od osoby). Jeśli ktoś miałby problemy finansowe a chciałby uczestniczyć w spotkaniu, to proszę przyjechać i złożyć dobrowolną ofiarę za pobyt. Nie chciałbym, aby kwestie finansowe stanowiły przeszkodę w naszym spotkaniu. Najważniejsze jest nasze wspólne Spotkanie.

Read More

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »