Nowi robotnicy w winnicy Pańskiej

Sobota, 28 maja 2011 to jeden z najważniejszych dni w rocznym kalendarium nie tylko Domu Stradomskiego ale całej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy. W tym dniu, o godz. 9.00, podczas uroczystej Mszy św. J.E. ks. bp Paweł Socha CM, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej udzielił święceń prezbiteriatu (czterem) i diakonatu (siedmiu) alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

W uroczystości licznie uczestniczyli księża z rożnych domów i parafii Zgromadzenia w kraju oraz zagranicą, rodziny i przyjaciele znacznie wypełniając kościół seminaryjny. Oprawę muzyczną zapewniła schola mieszana kleryków misjonarskich i przyjaciół Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.
Na wstępie Mszy św. wszystkich powitał ks. Wizytator Arkadiusz Zakręta CM  Homilię wygłosił Szafarz sakramentu, ks. bp Paweł Socha CM który także na koniec Mszy św. przekazał wszystkim, a szczególnie nowo wyświęconym prezbiterom i diakonom oraz ich rodzinom serdeczne życzenia.

Bezpośrednio po uroczystości liturgicznej w Auli ITKM im. ks. Konstantego Michalskiego odbyła się okolicznościowa akademia. Po przemówieniu dk. Adama Sejbuka CM, jednego z nowowyświęconych, ks. Wizytatora Arkadiusza Zakręty CM, ks. Rektora Józefa Łucyszyna CM czterech neoprezbiterów – absolwentów ITKM – odebrało dyplomy magisterskie. W dalszej części akademii głos zabrał ks. Krystian Połomski CM w imieniu absolwentów a po nim na zakończenie jeden z rodziców nowowyświęconych. Na zakończenie wszyscy odmówili modlitwę Regina Coeli. Uroczystość ubogacił występ artystyczny kleryckiego zespołu “Lazaryści”.