You are currently viewing Tydzień misyjny – misja w Kazachstanie

Tydzień misyjny – misja w Kazachstanie

Nasza misja w Kazachstanie jest położona ok. 70 km na północ od stolicy kraju, Astany, w archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie. Centrum misji stanowi parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Szortandach. Oprócz kościoła w Szortandach do parafii należą kościoły filialne w Pietrowce i Nowokubance oraz kilka kaplic w okolicznych wsiach i przysiółkach. Na misji pracują obecnie księża misjonarze: ks. Leszek Smakosz CM (proboszcz) i ks. Paweł Kucharski CM, wspomagani przez siostry miłosierdzia z Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej: s. Anielę Żółtek SM, s. Stanisławę Skurzok SM i s. Halinę Wiczling SM.

Misja w Kazachstanie to przede wszystkim posługa sakramentalna, katechizacja oraz pomoc ubogim. Katolicy stanowią zdecydowaną mniejszość w kraju – ok. 0,10 %, przy populacji niespełna 19 mln (terytorium Kazachstanu jest 8,5 razy większe od terytorium Polski). Wspólnota katolicka to głównie potomkowie zesłańców, Polaków i Niemców. Zdecydowana większość kultywuje tradycje przodków, ale nie posługuje się już językiem polskim czy niemieckim. Językiem liturgii i katechezy jest rosyjski, którym – obok oficjalnego języka kazachskiego – posługuje się ok. 90 % ludności.

W ostatnich latach, na skutek procesów repatriacyjnych do Polski i do Niemiec, katolicka wspólnota w Kazachstanie systematycznie ulegała zmniejszeniu. Podczas gdy w 2000 r. w archidiecezji w Astanie mieszkało ok. 90 tys. katolików, w roku 2019 ich liczba spadła do ok. 54 tys.

W Tygodniu misyjnym zapraszamy do odwiedzenia strony naszego Sekretariatu Misyjnego: 
Link Adgentes