Niedziela Palmowa

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Triduum Paschalnym Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa na Stradomiu w Krakowie, które stanowi centrum chrześcijańskiej wiary i liturgii. Program Triduum przedstawia się następująco:

Wielki Czwartek:

 • Modlitwy poranne (tzw. Ciemna Jutrznia) o godz. 8.00.
 • Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, a po niej procesja do Ołtarza Adoracji i czuwanie modlitewne do godz. 21.00.

Wielki Piątek:

 • Czuwanie modlitewne przy Ołtarzu Adoracji od godz. 7.00 do godz. 18.00.
 • Modlitwy poranne o godz. 8.00.
 • Droga krzyżowa o godz. 15.00.
 • Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00, a po niej procesja do Bożego Grobu i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.
 • W Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Wielka Sobota:

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie od godz. 7.00 do godz. 19.00.
 • Modlitwy poranne o godz. 8.00.
 • Święcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 9.00 do godz. 15.00.
 • Kościół zachęca do zachowania postu paschalnego także w Wielką Sobotę.

Liturgię Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego, centralną uroczystość roku kościelnego, rozpoczniemy o godz. 18.00. Prosimy o przyniesienie świec na sobotnią liturgię.

Jutrznia o godz. 8.00 oraz wieczorna liturgia o godz. 18.00 w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę będą transmitowane na YouTubie na kanale „Misjonarze św. Wincentego a Paulo”.

W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Msze Święte sprawować będziemy według porządku niedzielnego, nie będzie jedynie Eucharystii o godz. 6.00.

Okazja do spowiedzi wielkanocnej: od poniedziałku do środy w godzinach 7.00 – 8.30 i 18.00 – 19.30, w czwartek w godzinach 7.00 – 12.00, a w piątek i sobotę w godzinach 7.00 – 15.00.

Serdecznie zapraszamy na ostatnie nabożeństwo Gorzkich żali, które odprawimy dziś o godz. 18.15.

Wielkopostne dni skupienia

plakat4-16Już w najbliższym czasie po raz kolejny w terminie 12-14.02.2016 w naszym Seminarium na Stradomiu odbędą się DNI SKUPIENIA U MISJONARZY, jest to klasyczna forma weekendu powołaniowego. Zapraszamy młodzież męską od pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (16). Dzień skupienia odbywa się na Stradomiu, więc mamy limit 25 osób – liczy się kolejność zgłoszeń.
Zjazd jak zawsze w piątek, 12 lutego do godz. 17:00, kończymy obiadem w niedzielę, około godziny 13:00. Dni skupienia poprowadzi ks. Jacek Piotrowski CM.
Na zgłoszenia czekamy do 5 lutego lub do wyczerpania limitu miejsc. Prosimy o zgłaszanie mailowe na adres powolaniacm@misjonarze.pl podając imię, nazwisko, wiek uczestnika oraz mail kontaktowy. Zapraszamy także, na stronę wydarzenia na facebook’u.

Read More

Zapraszamy na dni skupienia na Stradomiu

plakat115-318x450ZAPRASZAMY NA DNI SKUPIENIA NA STRADOMIU – by zastanowić się nad swoim życiem, wyciszyć, poszukać swojego miejsca na tym świecie. Modlitwa, adoracja, konferencje, praca w grupach, długie rozmowy, wspaniali ludzie…

TERMIN: 20-22 marca 2015

MIEJSCE: Seminarium Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, ul. Stradomska 4, Kraków

Zjazd w piątek do 17:00, koniec w niedzielę ok. 13:00. Limit miejsc: 25

DLA KOGO: Młodzież męska od 1 klasy ponadgimnazjalnej (16+)

ZGŁOSZENIA: do 10 marca – na powolaniacm@misjonarze.pl

PROWADZĄCY: ks. Jacek Piotrowski CM

8 grudnia – Śluby Święte

S1401-620x412W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w naszym Kościele Seminaryjnym klerycy z piątego roku złożyli Śluby Święte oraz swój dzień powołania  przeżywali alumnów z Seminarium Internum. Na koncelebrowanej Mszy św. o godz. 11:00 której przewodniczył Ks. Wizytator Kryspin Banko CM kandydaci do Zgromadzenia Księży Misjonarzy przeżywali swój dzień powołania, przez który deklarują swoją wolę poświęcenia się pracy w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy dla zbawienia ubogich, są to alumni: Michał Adamczyk, Dominik Ciach, Grzegorz Duchnik, Kamil Jankowski, Łukasz Jędra, Wojciech Kaczmarek, Marek Kliszczak, Hubert Kowalewski, Karol Olejniczak oraz Marek Wojdyło. Klerycy z piątego roku: Daniel Frąc, Tomasz Gawlik, Jakub Kasprzyk oraz Piotr Maćkowiak złożyli Śluby Święte, poświęcając siebie na całe życie w Zgromadzeniu dla głoszenia Ewangelii ubogim. By urzeczywistnić to powołanie złożyli Śluby wytrwania w Zgromadzeniu, posłuszeństwa, ubóstwa oraz czystości.

Wystawa “Liturgia wczoraj i dziś”

W grudniu 2013 roku mija 50 lat od uchwalenia soborowej Konstytucji o Liturgii, która rozpoczęła jej reformę i wszechstronną odnowę w Kościele Rzymskokatolickim. Z tej okazji w Auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy odbędzie czwarte międzynarodowe spotkanie naukowców zajmujących się badaniem źródeł liturgicznych poświęcone zjawisku REFORMY LITURGII w Kościele Zachodnim i w Kościołach Wschodnich. Przedstawiciele tych Kościołów będą zastanawiać się nad odpowiedzią Czy i w jakim stopniu reformy liturgii różnych obrządków podejmowane na przestrzeni dziejów były (są) powrotem do źródeł? Podczas obrad sympozjum 24 października 2013 o godz. 11.00 nastąpi otwarcie wystawy pt. Liturgia wczoraj i dziś.

Wystawa ma celu ukazanie zbiorów liturgicznych zgromadzonych na przestrzeni wieków przez Misjonarzy posługujących w kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Składa się ona z trzech części.

W pierwszej części prezentowane będą szaty liturgiczne – głównie komplety tzn. ornat rzymski wraz ze stułą, manipularzem, welum i bursą. Wśród nich na uwagę zasługuje jedwabny ornat czerwony z XVI w. pochodzący z Włoch lub z Hiszpanii, z owocem granatu jako głównym motywem.

W następnej umieszczone zostaną paramenty liturgiczne. Do ważnych eksponatów z tej grupy zaliczyć możemy następujące: kielich w stylu renesansowym z  I poł. XVII w. z symbolami męki Chrystusa; kielich w stylu regencji z ok. 1726 r. z przedstawieniami świętych jezuickich przeznaczony dla Arcybractwa Konania Pana Jezusa; kielich z XIX w. bogato zdobiony aplikacjami z kamieni. W tej części prezentowane będą również puszki na komunikanty m.in. puszka z pokrywą zwieńczoną koroną w stylu neobarowym z 1835 r. autorstwa M. Dietricha jak również montrancje m.in. monstrancja w stylu barokowo-klasycystycznym  z ok. 1806 r.

W ostatniej części można będzie obejrzeć księgi liturgiczne. Na wystawie zobaczymy m.in. mszały, psałterze, brewiarze, pontyfikały oraz graduały. Wśród tych ostatnich na uwagę zasługuje Graduale pro Festis Sollemnioribus (1768-1769) sporządzony specjalnie do użytku misjonarzy stradomskich.

Jubileusze Kapłańskie

PlakatW czwartek, 6 czerwca na Stradomiu odbyły się Jubileusze Kapłańskie 25, 50 i 60 lat. Przyjechali księża z różnych zakątków ziemi. Swoje 60-lecie obchodził ks. Bronisław Tomczyk, 50-lecie ks. Władysław Bomba i ks. Stanisław Staniszewski, 25-lecie ks. Andrzej Augustyński, ks. Jerzy Górny, ks. Adam Kaganek, ks. Andrzej Klima, ks. Rafał Kopystyński, ks. Eugeniusz Kotliński, ks. Wojciech Kozłowski, ks. Tadeusz Maciejewski, ks. Przemysław Nowakowski, ks. Marek Ristau, Ks. Adam Staszak, ks. Jacek Wachowiak. Na początku mszy św. czcigodnych jubilatów powitał superior domu Stradomskiego ks. Paweł Holc a kazanie wygłosił ks. Wizytator Kryspin Banko.

Święcenia prezbiteratu i diakonatu

PlakatW sobotę, 25 maja w naszym seminaryjnym kościele JE ks. bp Paweł Socha udzielił święceń prezbiteratu i diakonatu. Nowym diakonem został Maciej Guziejko z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, natomiast kapłaństwo przyjęli czterej diakoni ze Zgromadzenia Misji: Tomasz Dulski, Jakub Hiler, Paweł Jakób i Adam Sejbuk oraz z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich Piotr Szydełko. Nowemu diakonowi i neoprezbiterom gratulujemy i życzymy wielu łask Bożych w dalszych posługach.

Zaproszenie na wystawę

PlakatMuzeum Historyczno-Misyjne Księży Misjonarzy w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na wystawę pt. “Katechizm drogowskazem wiary” prezentującą wybrane katechizmy z księgozbioru biblioteki Zgromadzenia. 24 lutego o 14.30 poprzedzi go referatu s. Grażyny Weroniki Dryl OSU a o 15.00 otwarcie wernisażu. Wystawa “Katechizm drogowskazem wiary” będzie czynna od 25 lutego do 16 czerwca 2013.

Termin „katechizm” pojawił się po raz pierwszy najprawdopodobniej we Francji w 1327 roku. W roku 1357 arcybiskup Yorku John Thoresby użył tego terminu na określenie książki zawierającej syntetyczny i całościowy wykład nauki chrześcijańskiej. W znacznym stopniu do spopularyzowania tego terminu przyczynił się również Marcin Luter.

Read More

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

PlakatW Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w naszym Kościele Seminaryjnym przeżywaliśmy dwie uroczystości. Pierwsza to 50 rocznica złożenia ślubów przez Br. Stanisława Rudeckiego który 50 lat temu w Tarnowie złożył śluby święte. Dzisiaj wraz z Wizytatorem modliliśmy się za Brata Stanisława a Superior domu Stradomskiego odczytał dwa listy z gratulacjami pierwszy to od Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza który poleca Matce Bożej w modlitwie Br. Stanisława a drugi to list od Przełożonego Generalnego Księży Misjonarzy w Rzymie. W drugiej części dwóch alumnów z Seminarium Internum przeżywało dziś swój dzień powołania, gdzie złożyli dobre przyrzeczenie przez które deklarują swoją wolę poświęcenia się pracy w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy dla zbawienia ubogich, są to alumni Krzysztof Górski i Grzegorz Aściukiewicz.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »